Det skal bygges en ny rasteplass for veifarende langs E6 i Finnmark.
Det skal bygges en ny rasteplass for veifarende langs E6 i Finnmark. (Google Maps )

Tre entreprenører vil  bygge rasteplass i Finnmark

Det ble klart fredag. 

Det skal opparbeides en ny rasteplass langs E6 vest for Alta i Finnmark.

Kontrakten innebærer også flere mindre arbeider. Deriblant skal det gjøres noen tiltaksarbeider i form av grøfting eller sprenging, samt utlegging av dreneringsrør cirka 7 kilometer vest for byen. Dette på grunn av problemer med isdannelser i grøfta langs E6. 

Disse konkurrerer om jobben:

Anlegg Nord AS:          12.108.537

Kåre Kristensen AS:    13.769.903,50

Jan Oppgård AS:         13.802.217

Forsiden akkurat nå