E6 mellom Skaberud og Kolomoen i Stange kommune, som ble åpnet med fire felt i 2009, inngår i området Søndre Hedemarken. De som vil ha ansvar for drift og vedlikehold av dette området, må gi anbud innen 15. januar. (Foto: Anders Haakonsen)
E6 mellom Skaberud og Kolomoen i Stange kommune, som ble åpnet med fire felt i 2009, inngår i området Søndre Hedemarken. De som vil ha ansvar for drift og vedlikehold av dette området, må gi anbud innen 15. januar. (Foto: Anders Haakonsen)

Tre driftskontrakter på Østlandet er utlyst

Neste år utløper seks driftskontrakter i Region øst. Tre av kontraktene som skal erstatte dem, er ulyst. To har anbudsfrist 15. januar, den siste har frist seks dager senere.

Alle kontraktene gjelder drift og vedlikehold av riks- og fylkesveger. Den ene av de to som har frist 15. januar, gjelder området Sør-Gudbrandsdalen, som omfatter kommunene Gausdal, Lillehammer, Ringebu og Øyer i Oppland. En liten del av Sør-Fron i Oppland og Stor-Elvdal i Hedmark inngår også i dette området.

I Sør-Gudbrandsdalen er det 83,5  km riksveg, 594,8 km fylkesveg og 35,2 km gang/sykkelveg langs riks- og fylkesveger.

15. januar er det også frist for å gi anbud på driftskontrakten for området Søndre Hedemarken, som omfatter kommunene Løten og Stange og en liten del av Elverum. Det meste av Hamar kommune inngår også i dette området, men ikke Hamar by, som ligger lengst vest i kommunen. Den tilhører et annet område.

I Søndre Hedemarken er det 104,8 km riksveg, 459 km fylkesveg, 6,5 km kommunal veg og 32,4 km gang/sykkelveg.

Fristen som går ut 21. januar gjelder området Solør som omfatter kommunene Grue, Våler og Åsnes, pluss en liten bit av Kongsvinger. Alle disse kommunene ligger i Hedmark.

Solør har 53,3 km riksveg, 522,9 km fylkesveg og 32,4 km gang/sykkelveg.

Kontraktene for Sør-Gudbrandsdalen og Solør gjelder fra 1. september neste år til 31. august 2020. Kontrakten for Søndre Hedemarken gjelder et år lenger. Vegvesenet har opsjon på å forlenge alle kontraktene med ett år.

Inntil utgangen av august neste år har Mesta ansvaret for drift og vedlikehold i Sør-Gudbrandsdalen og Solør. Veidekke har den siste driftskontrakten.

 

Forsiden akkurat nå