Den nye rundkjøringen ligger på fylkesvei 405 ved den såkalte Trekanten i Vennesla sentrum
Den nye rundkjøringen ligger på fylkesvei 405 ved den såkalte Trekanten i Vennesla sentrum (Foto: Agder fylkeskommune)

FYLKESVEG 405 VENNESLA NORD

Trangt om plassen, så her tok det litt ekstra tid

Mange er berørt av denne ombyggingen, men så ble det mye bedre enn før.

 

Agder fylke har bygd ny rundkjøring i krysset mellom fylkesvei 405 Venneslaveien og Sentrumsveien. I tillegg til rundkjøringen er lokalvegene Røllend og Nesvegen forlenget og koblet til rundkjøringen. Det er også bygd ny gang- og sykkelveg.

Og samtidig er mye annet skjedd. Teknisk infrastruktur er fornyet. Området får ny belysning. Det er lagt nytt overvannssystem, og strekningen fram til utløpet i Venneslafjorden oppgraderes. Vennesla kommunes vann- og avløpsledninger som krysser fylkesvegen er oppgradert.

Les også

Trengte bedre trafikkflyt

Den nye rundkjøringen må til for å gi bedre trafikkflyt etter utbygginger av blant annet nye forretningsbygg og leilighetsbygg nord i sentrum av Vennesla.

Fylkesveg 405 Vennesla nord før byggingen startet. Foto: Lasse Moen Sørensen, Agder fylkeskommune

Agder fylkeskommune vil stå for prosjektering av byggeplanen, og som byggherre når prosjektet gjennomføres. 

– Vi blir helt ferdige i midten av november, forteller byggeleder Terje Nygård.

– Prosjektet har gått ganske greit, men ligger litt etter planlagt framdrift. Grunnen er at det – som nesten alltid - dukker opp ting i bakken som ikke stemmer overens med grunnlagsdataene. Vi har møtt på noen hindringer på det området, og er derfor litt forsinket, sier han.

Fakta om fylkesveg 405 Vennesla nord

Ny rundkjøring på fylkesvei 405 ved den såkalte Trekanten i Vennesla sentrum

ÅDT: 8500

Entreprenør: Repstad Anlegg

Kontraktsverdi: Ca 13 mill. kr.

Totalkostnad: Drøye 30 mill. kr.

Ferdigstilling: Midten av november

– Ellers har gjennomføringen av prosjektet gått utmerket. Men det skal sies at det har vært et trangt sted å holde på med anleggsarbeid, med mye å ta hensyn til. Særlig trafikkavviklingen har vært krevd sitt, sier han.

Mange naboer og bedrifter har vært berørt av arbeidet, men så blir det så mye bedre for alle enn det var før.

Les også

Forsiden akkurat nå