Øresundforbindelsen går mellom Køvenhavn og Malmö og er den eneste veiforbindelsen mellom Sverige og Danmark. Nå skal man se på en ny forbindelse mellom de to landene.
Øresundforbindelsen går mellom Køvenhavn og Malmö og er den eneste veiforbindelsen mellom Sverige og Danmark. Nå skal man se på en ny forbindelse mellom de to landene. (Johan Nilsson/TT)

Trafikkmyndighetene i Sverige og Danmark utreder muligheten for fast forbindelse mellom Helsingør og Helsingborg

Arbeidet starter 1. juli.

– En fast forbindelse mellom Helsingør og Helsingborg har vært drøftet i mange år. Nå skal vi i gang med at undersøke hvordan en slik forbindelse kan etableres og finansieres, og hvilken verdi den kan ha for samfunnet sier Andreas Egense avdelingsleder i det danske Vejdirektoratet i en pressemelding. 

LES OGSÅ: Krankollaps forsinker bruprosjekt i København

Analysen settes i gang på bakgrunn av en beslutning fra Transport-, Bygnings og Boligministeriet og svenske myndigheter om en innledende strategisk analyse av en fast forbindelse mellom Helsingør og Helsingborg, heter det videre. 

Forbindelsen skal undersøkes både som ren veiforbindelsen og en kombinert vei-, og baneforbindelse. 

  Illustrasjon: Vejdirektoratet

 Analysen skal blant annet inneholde følgende: 

  • Et forslag til linjeføringer
  • En vurdering av behovet for utbygging av veiinfrastruktur på dansk og svensk side
  • Beregninger av konsekvenser for person- og godstrafikk på kun veiforbindelse, samt beregninger av samfunsøkonomien i projektet. 
  • Beregninger av brukerfinansiering for både en veiforbindelse og en kombineret vei- og baneforbindelse.
  • Kostnad.

Analysen har en prislapp på 17,3 millioner danske kroner.  (22,1 millioner NOK). 7,3 millioner (9,3 NOK) av disse er EU-midler. 

Resultatet av analysen skal være klart innen 2020. 

Forsiden akkurat nå