Med hav på alle kanter, er det trangt om plassen i Ålesund, noe som er krevende for å få til et godt vegsystem i byen.
Med hav på alle kanter, er det trangt om plassen i Ålesund, noe som er krevende for å få til et godt vegsystem i byen. (Bilde: Halvard Alvik / NTB scanpix)

Trafikkløft til 3 milliarder

Etter fjerde gangs behandling ble Bypakken for Ålesund omsider vedtatt torsdag kveld. Vedtaket ble gjort med knappest mulig flertall, 25 mot 24 stemmer.

Bypakken er et samferdselsprosjekt til 3 milliarder kroner som skal gjøre forholdene bedre for alle grupper trafikanter, både gående, syklende, busser. Også for bilister skal forholdene bli bedre, selv om sistnevnte gruppe må belage seg på å betale bompenger både her og der.

 

Bommene rammer ulikt

Det er bompengene og ikke minst plasseringen av bommene som har gjort denne saken såpass vanskelig at det har vært nødvendig med fire bystyrebehandlinger for å komme fram til et vedtak. Bommenes plassering rammer ulikt i Ålesund som andre steder. 

Det skal nå opprettes tre bomsnitt i byen. De mest omstridte er øst for Ysteneset og Volsdalen-Klipra. I Volsdalen blir skolekretsen delt i to, slik at noen må betale for å komme seg til skole og barnehage, andre ikke ifølge forslaget som ble vedtatt.

Arbeiderpartiet foreslo en justering av dette bomsnittet, slik at det tilpasses grensene for skolekretsene, og fikk flertall for det. Det er også vedtatt et tak på 60 betalte passeringer, slik at maksimal belastning med brikke vil være 960 kroner måneden.

 

Tråkker til for mer sykkelbruk

Forslag om en ny utsettelse falt. Også forslag om to ekstra bomsnitt ble nedstemt. Heller ikke et forslag fra Ålesundlisten om at Brosundtunnelen, en tunnel under Brosundet midt i Jugendbyen, skule inngå i Bypakken fikk flertall.

En betydelig del av Bypakken er forutsatt brukt til trafikksikkerhetstiltak. Ålesund har vært landets dårligste sykkelby i mange år, til tross for at byen har et landskap som burde innby til sykling. Nå skal det bli bedre både for gående og syklende.

Forsiden akkurat nå