Vegvesenets byggeleder Anders Aamodt foran den 350 meter lange brua, som utgjør det mest synlige byggverket på det nye flyplasskrysset mellom E6 og Gardermoen. (Bilde:  Jarle Skoglund)
Anders Aamodt fra Statens vegvesen er godt fornøyd med gjennomføringen av totalentreprisen. (Bilde:  Jarle Skoglund)
Totalentreprisen har gitt entreprenøren mulighet til å velge egne løsninger innenfor byggherrens rammer. (Bilde:  Jarle Skoglund)
Sven Movold var anleggsleder for hovedentreprenøren NCC på prosjektet. (Bilde:  NCC)

E6/E16 Flyplasskrysset, Akershus:

Total suksess for totalentreprise

Tilkomsten til Gardermoen er nå klar for økt kapasitet og åpning av Terminal 2 til neste vår. Nye ramper og bru for trafikken i retning nordover står ferdig – bygd med totalentreprise.

Det lå som en forutsetning i reguleringsplanen for ny terminal på Gardermoen at et nytt kryss for den nordgående trafikken på og av E6 måtte bygges. I snaut ett års tid har NCC stått for byggingen av på- og avkjøringsrampene som nylig kunne tas i bruk. Frem til i dag er det lokalvegsystemet som er blitt brukt, men forventet trafikkvekst gjorde at tiden nå var moden for å få de nye rampene på plass.
Byggeleder for Statens vegvesen, Anders Aamodt, forteller til Våre Veger at ombyggingen innebærer at E6 nå vil få totalt seks felt
ved av- og påkjøringene på en strekning på 500 meter. Skjæringer og sideområdene er opparbeidet på nytt, samtidig som at midtrekkverket er bygd ut med en løsning med midtstilt lys, lik det som designmodulen på hele E6 mellom Oslo og Dal er utstyrt med. Men det største byggverket er brua over motorvegen, som har en lengde på 350 meter.

 

Sparte et halvt år

Anders Aamodt sier av tidsfaktoren var avgjørende for at Statens vegvesen valgte å lyse ut denne jobben som en totalentreprise.
– Vi så at tiden kunne bli knapp med en ordinær entrepriseform der prosjektering og utarbeidelse av detaljert konkurransegrunnlag vanligvis legges ut som en egen entreprise. Ved totalentreprise er prosjekteringsarbeidet en del av entreprenørens oppdrag, og totalt sett sparte vi et halvt år på denne måten.

 

Anbud med to-konvoluttordning

Anskaffelsen ble gjennomført etter det såkalte to-konvoluttordningen. Det vil si at anbyderne først leverte en konvolutt med svar på alle tildelingskriterier unntatt pris. Senere ble konvolutten med prisen levert.
Ved vurdering av anbudene telte pris 65 prosent og gjennomføring og kvalitet 35 prosent. Anbyderne fikk dessuten et fradrag i anbudssummen på 75.000 kroner for hver dag de forplikter seg til å fullføre jobben tidligere enn den fristen Vegvesenet har satt. Da anbudene var vurdert var det NCC som etter denne beregningsmetoden kom best ut, til tross for at de ikke lå lavest i pris. Kontraktssummen lød på 141 millioner kroner.
– Det var vesentlig forskjell på forslagene vi fikk, og NCC kunne dessuten ferdigstille prosjektet to måneder raskere enn det vi hadde satt som krav, forteller byggelederen. I dag kan vi si at vi er godt fornøyd med både løsningene og kvaliteten på entreprenørens arbeid. Vi har ikke hatt ett eneste fravær som følger av skader på prosjektet, noe som er kjempebra!
– Dessuten er sluttoppgjøret mye enklere enn ved vanlige kontrakter. Entreprenøren har bare en sum å forholde seg til ved fakturering, og dermed unngår vi de klassiske diskusjonene om mengdereguleringer. Det har heller ikke vært mye diskusjoner om krav og tillegg. Det lille som har vært av utførelse utenom kontrakten, er avgjort i egne avtaler underveis, men det har vært bare småtteri i sammenhengen og er gjort for å redusere driftskostnader/livsløpkostnader, forteller Anders Aamodt.

 

– Fred og fordragelighet

Også NCC prosjektleder Sven Harald Movold er strålende fornøyd med oppdraget og samarbeidet med Statens vegvesen.
– Totalentreprisen har gjort at vi i større grad enn vanlig har kunnet trekke veksler på vår kompetanse og erfaring. Kontraktsformen gir oss mere spillerom på utførelsen, hvor vi selv har kunnet velge løsninger. Og sluttoppgjøret har også vært mye enklere. Det meste av diskusjonene har vært løst i fred og fordragelighet, forteller Movold til Våre Veger.
– Og totalentreprisen er god butikk også for NCC?
– Det får vi se når vi har fått telt opp pengene i sink-bøtta, avslutter han muntert.
Flyplasskrysset representerer i tillegg til flyplasstrafikken også kryssingen mellom E6 og E16, og de nye rampene er derfor dimensjonert til å tåle en dobling i forhold til dagens trafikkmengde. Men selv om det nå står ferdig, er det ikke helt slutt på byggearbeidene på vegsiden rundt Gardermoen. Et par hundre meter nord for det nye krysset skal det bygges et enda større kryss for å håndtere det store næringsområdet som er under etablering vest for E6.

Ikke i havn ennå

Statens vegvesen hadde håpet å kunne bygge dette i forlengelsen av Flyplasskrysset, men siden næringslivet selv må betale store deler av det andre krysset for næringslivet, har de forhandlingene ennå ikke kommet i havn.
Dette krysset vil ha en anslått bygge­kostnad på rundt en halv milliard kroner. Ikke rart at det blir diskusjon om hvem som skal ta regningen­­­…

Forsiden akkurat nå