om Wilhelmsen under en presentasjon av en ny elektrisk tippbil hos Tom Wilhelmsen AS.
om Wilhelmsen under en presentasjon av en ny elektrisk tippbil hos Tom Wilhelmsen AS. (Foto: Fredrik Hagen / NTB)

Tom Wilhelmsen selger 70 prosent av entreprenør- og transportvirksomheten

Det er Inin Group AS som har inngått avtale om å kjøpe 70 prosent av TW Gruppen AS.

TW Gruppen, som selskapet heter nå,  har spesialisert seg innen miljøvennlig håndtering, transport og resirkulering av gravemasser i og rundt Oslo. Med det planlagte oppkjøpet, vil Inin Group etablere massehåndtering og -resirkulering som et eget forretningsområde.

Satser på resirkulering

TW Gruppen har investert omtrent 120 millioner kroner i et gjenvinningsanlegg for gravemasser på Disenå utenfor Oslo. Selskapet opplyser at det planlegges full drift av anlegget i løpet av andre kvartal 2023. Resirkuleringsanlegget er et av kun to på Østlandet.

Gjenvinningsanlegget på Disenå kjører nå tester på 10 tonn daglig. Anlegget har tillatelse til å produsere 350 000 tonn i året. Foto: Tom Wilhelmsen AS
Inin Group kjøper massehåndteringsspesialisten TW Gruppen AS Foto: Tom Wilhelmsen AS

OM TW GRUPPEN
Morselskapet TW Gruppen AS ble etablert i 2012 og består i dag av fire datterselskaper:

  1. Massebalanse Oslo AS: Mottakssted for gravemasser på Haraldrud I Oslo. Herfra blir forurensede masser transportert til anlegget på Disenå for vasking og resirkulering (se punkt 2 under). Massebalanse Oslo selger også resirkulert masse til byggeprosjekter.
  2. Massebalanse Norge AS: Mottar, renser og resirkulerer gravemasser på Norges eneste innendørs renseanlegg på Disenå, cirka 60 kilometer nord-øst for Oslo. De resirkulerte, rene massene selges til gjenbruk i byggeprosjekter.
  3. Tom Wilhelmsen AS: Massetransportfirma med en bilpark på 33 lastebiler som gjennomgår et fornyingsprogram hvor dieseldrevne lastebiler erstattes med helelektriske lastebiler.
  4. TWI Eiendom AS: Eier landområdet og eiendommen til vaske- og gjenvinningsanlegget på Disenå.

– I dag er Norge dårligst i klassen når det kommer til resirkulering og gjenbruk av gravemasser som sand, grus, leire, sement og stein. Norske myndigheter legger imidlertid stadig mer press på utviklere for å gjenbruke resirkulerte gravemasser, så vi forventer at dette markedet vil vokse betraktelig de neste tiårene. Med sitt toppmoderne anlegg for vasking og resirkulering av gravemasser på Disenå, og tilhørende infrastruktur i Osloregionen, har TW Gruppen et perfekt utgangspunkt for å kapitalisere på denne trenden, sier Øivind Horpestad, konsernsjef i Inin Group.

Inin Group er en industriell eier som investerer i selskaper innen infrastruktur og spesialiserte industrinisjer i Norden. 

Svake resultater

Tom Wilhelmsen AS ble etablert i mars 2012 etter at Tom Wilhelmsen solgte Tomwil Miljø AS i januar 2011.  Tom Wilhelmsen AS omsatte i 2021 for 102 millioner kroner. Både i 2019 og 2020 gikk selskapet med underskludd på driften, men klarte i 2021 få få et beskjedent overskudd på 198 000 kroner.

TW Gruppen ble etablert 01.07.2022, og det foreligger derfor ikke noe årsregnskap for konsernet. Datterselskapene Massebalanse Norge AS ble etablert samtidig, mens Massebalanse Oslo AS ble etablert i 2016. Dette selskapet hadde omsetning på 21 millioner i 2021.

Forsiden akkurat nå