Slik skal veitoalettene på Tyrvefjøra rasteplass se ut: Vegger av stavlaftede, hele trær, med røttene som bærer et betongtak støpt i sand og grus.
Slik skal veitoalettene på Tyrvefjøra rasteplass se ut: Vegger av stavlaftede, hele trær, med røttene som bærer et betongtak støpt i sand og grus. (Ill: Arkitektfirma Helen & Hard/Tegmark)

Nasjonale Turistveger

Toalett av 60 tørkede trær på rot: Fylkesvei 7 får ny turistattraksjon

Tyrvefjøra i Hardanger kan bli en av Norges mest oppsiktsvekkende rasteplasser.

Tyrvefjøra rasteplass ved Ålvik i Hardangerfjorden skal få nye toaletter til erstatning for det nedslitte toalettanlegget fra 1990-tallet.

Rasteplassen langs gamle fylkesvei 7 (79 etter omleggingen av fylkesveinumrene) får sannsynligvis en turistattraksjon i samme slengen. Toalettbygningen ser nemlig ut til å bli noe av det mest særegne som er satt opp langs Norges Nasjonale turistveger.

Veggene skal for eksempel bestå av flere titalls tørkede og impregnerte trær med røtter som går inn i takkonstruksjonen.

Ber om tilbud på 70 hele trær

Ettersom disse trærne må tørke i minst 10-12 måneder før de kan brukes, har Vegvesenet nå lyst dem ut som en egen anskaffelse. Og det må være en av Vegvesenets mest uvanlige anskaffelser noensinne: 70 trær gravd opp med rot, tørket og impregnert.

– En leveranse som dette betyr helt sikkert utfordringer, for eksempel med hvordan man skal tørke hele trestammer med røtter, og vi er veldig spente på hvilke leverandører som tar utfordringen, sier strekningsansvarlig for Nasjonale turistveger i Hardanger, Therese Ruud.

Arkitekt Paola Simone hos Helen&Hard Arkitekter i Oslo har tegnet rasteplassen, og sier at man har brukt leverandører som konsulenter i utformingen av anskaffelsen, for å forsikre seg om at man bestiller noe som faktisk kan leveres.

Forskalingen bygges av stein og grus

Hun forteller at toalettanlegget vil ha to bygninger - et toalett og et handikap-toalett - med et felles tak over. Veggene vil bestå av stående trestammer i en slags stavlaft, mens røttene på trærne vil forsvinne inn i betongtaket over.

Snitt av bygningene som viser utformingen av taket. Ill: Arkitektfirma Helen & Hard/Tegmark

– Røttene støpes inn i betongen, og er med på å bære taket, sier Simone, og forklarer at taket vil bli støpt på en helt spesiell måte.

I stedet for å bygge en forskaling av tre, skal man forskale takkonstruksjonen med sand, grus og stein. Når gulv og vegger er på plass, fyller man opp hele området med store mengder grus slik at bare røttene stikker opp i gropen taket skal støpes i. Så heller man betong over. Når betongen har stivnet, graves grusen bort.

– Grus og stein vil feste seg til betongen, og gi en en helt særegen tekstur. Vi vil at toalettanlegget skal speile den geologiske historien i Hardangerfjorden, og denne måten å lage taket på vil få bygningene til å framstå som et geologisk lag, som trærne vokser ut av, sier Simone.

Utvendig vil bygningene ha et røft preg. Innvendig er det meningen man skal ha følelsen av å ha kommet inn i en treverden. Men det være renere linjer, noe som er nødvendig for at bygningen skal kunne fungere som offentlig toalett med stort besøk.

Nest siste turistvegprosjekt i Hardanger

Trærne som skal brukes, vil trolig måtte settes sammen på forhånd, og så fraktes ut til byggeplassen. Det er derfor begrenset hva andre entreprenører får gjort før trærne er bearbeidet.

Det er heller ikke meningen at mer enn mellom 55 og 60 av de 70 bestilte trestammene blir brukt i bygningene. Det er imidlertid ikke et alternativ å etterbestille trær, ettersom man i så fall må vente på nye materialer i ett år. Bestillingen tar derfor høyde for at noen av de spesielle byggematerialene kan bli skadet under tørking eller vise seg å ikke være egnet til å bære taket.

Tyrvefjøra rasteplass er det siste større Nasjonale turistveger-prosjektet langs fylkesvei 7, men Nasjonale turistveger Hardanger har enda et gjenstående prosjekt: Espenes rasteplass ved riksvei 13 i Djupvik. Byggingen av dette prosjektet vil bli lyst ut i nær fremtid, sier Therese Ruud.

Forsiden akkurat nå