Østre tunnelinnslag i en simulert modell.
Østre tunnelinnslag i en simulert modell. (Illustrasjon: Troms og Finnmark fylkeskommune)

To vil oppgradere Tromsøtunnelene: Tilbudene er på 735 og 759 mill  

Fem tilbud for noen måneder siden. Nå bare to. Men de som er kommet ligger i hvert fall i nedre ende av spekteret fra forrige gang.

I mars kom Troms og Finnmark fylke med en ny konkurranse for oppgradering av Tromsøtunnelene.

Disse har gitt pris:

Entreprenør Tilbudssum i kr. eks. mva.
Bertelsen & Garpestad 735.501.524
Arbeidsfellesskap BMO
Tunnelsikring/Roald Madsen
758.884.413

Tilbudene er nå er til kontrollregning og kvalitetssikring hos fylket.

I oktober 2022 kom fylket med oppdraget om å oppgradere Tromsøtunnelene i henhold til Tunnelsikkerhetsforskriften for fylkesvei.

Fem tilbud kom inn. De var dyrere enn antatt, men fylket ville likevel starte med prosjektet.

Men: Fylket valgte til slutt å stanse prosessen, siden det hadde kommet fram at kvalifikasjonskravet knyttet til økonomisk kapasitet var satt så høyt at det ville kunne utelukke solide tunnelentreprenører fra å regne på oppdraget.

Store deler av trafikken på Tromsøya går på fylkesvei 862, gjennom et stort tunnelanlegg under bakken. Tunnelsystemet består av fem tunnelstrekninger som er sammenbundet med tre rundkjøringer og et parkeringsanlegg.

Tidligere har fylkeskommunen engasjert Afry til å utvikle sikkerhetskonseptet i tunnelanlegget.

Les også

Forsiden akkurat nå