Slik vil den nye gang- og sykkelveien i Kulstaddalen bli.
Slik vil den nye gang- og sykkelveien i Kulstaddalen bli. (Illustrasjon: Statens vegvesen)

To tilbud på gang- og sykkelvei i Mosjøen

Magne Oppland ligger best an.

States vegvesen har lyst ut et prosjekt som heter E6 Helgeland Sør - Gang og sykkelveg Kulstaddalen.

Det handler om å bygge 750 meter med ny gang- og sykkelvei mellom Grågåsvegen og Åremkrysset. Dette er ved E6, like nordøst for Mosjøen.

Statens vegvesen har fått inn to tilbud fra lokale entreprenører som ønsker å bygge gang- og sykkelveien.

De to leverandørene er Trond Tverå og Magne Oppland. De har levert følgende tilbud:

Leverandør

Tilbudssum i kr. eks. mva.

Trond Tverå

11.560.325

Magne Oppland

10.335.711*

 * Mottatt tilbudssum fra Magne Oppland er justert av Vegvesenet da det ble oppdaget en åpenbar summeringsfeil i overlevert tilbud.

– Det er for tidlig å si hvem som blir tildelt oppdraget. Det vil  først skje om noen uker, når vi har kontrollregnet begge tilbud og sett over dokumentasjonen tilbyderne har levert,  sier delprosjektleder, Rainer Smedseng i en nyhetsmelding.

Les også

Forsiden akkurat nå