Kulde og snøvær ved Hånes i Kristiansand i februar 2018.
Kulde og snøvær ved Hånes i Kristiansand i februar 2018. (Foto: Tor Erik Schrøder/NTB scanpix)

Driftskontrakter i Agder

To store fylkesveikontrakter på Sørlandet er lyst ut

Rundt 1360 kilometer fylkesvei.

Agder fylkeskommune har lyst ut to driftskontrakter for fylkesveier.

Den ene kalles 0921 Driftskontrakt Åmli 2020-24.

Den dreier seg om drift og vedlikehold av fylkesveiene i Kristiansand, Lillesand, Birkenes, Grimstad, Froland, Tvedestrand, Gjerstad, Åmli og Nissedal kommuner.

Kontrakten er på fire år, men byggherren har ensidig opsjon på å forlenge kontrakten med et år. Deretter har byggherre og entreprenør gjensidig opsjon på å forlenge kontrakten 1 + 1 år, altså helt til 2027 hvis opsjonene slår inn.

Veinettet i kontrakten er 501 kilometer.

Les også

Flere av fylkesveiene i de pågående driftskontraktene 0902 Arendal øst, 0903 Arendal vest og 0904 Arendal indre, er nå samlet i denne kontrakten. I tillegg har fylkeskommunen overtatt flere gang- og sykkelveier fra kommunene.

På grunn av forskjellig varighet for de tre nevnte kontraktene, så blir det ulike tidspunkt for når en del veier skal inngå i den nye kontrakten.

Frist for å levere tilbud: 17. mars.

Les også

Den andre kontrakten, som heter 0920 Driftskontrakt Arendal 2020-2025, dreier seg om drift og vedlikehold av fylkesveiene i Kristiansand, Lillesand, Birkenes, Grimstad, Arendal, Froland, Tvedestrand, Risør og Gjerstad kommuner.

Vegnettet i denne kontrakten er på nesten 860 kilometer, hvorav 173 kilometer er gang- og sykkelvei.

Varigheten er altså fem år. Byggherren har opsjon på å forlenge kontrakten med et år, og det er gjensidig opsjon på å forlenge den i et år til.

Også her vil veier fra driftskontraktene 0902 Arendal øst, 0903 Arendal vest og 0904 Arendal indre komme inn i kontrakten etter hvert.

Frist for å gi tilbud på denne kontrakten er 10. mars.

Les også

Forsiden akkurat nå