Her skal bruene byttes ut.
Her skal bruene byttes ut. (Foto: Troms og Finnmark fylkeskommune)

To små bruer fra 1949 skal skiftes ut

Troms og Finnmark fylke vil ha tilbud på en liten brujobb i Lebesby.

På fylkesvei 98 ved Kunes i Lebesby kommune har Troms og Finnmark fylkeskommune to bruer som skal skiftes ut. Kunes ligger 90 kilometer fra Lakselv og 34 kilometer fra Ifjord.

Her må det bygges omkjøringsvei før entreprenøren kan fjerne de to bruene fra 1949 og bygge to nye med tilstøtende veier. Blant annet skal et kryss på fylkesveien med arm til kommunal og privat vei oppgraderes.

Dagens bruer har betongfundamenter, stålbjelker med betongdekke og rekkverk av stål. De nye bruene skal bygges av prefabrikkerte betongbjelker med påstøpt betongplate. Det skal settes opp nye rekkverk samt legges trekkerør og trekkekummer. Ny veibelysning hører med.

Noen mengdeberegninger:

Østerelv I vestre:

 • 8 prefabrikkerte forspente betongbjelker på 15,6 meter
 • Betong: 175 m3
 • 44 m3 i pæler
 • Armering: 36 tonn
 • 12 tonn i pæler
 • Borede stålrørspæler: 12 stk.

Østerelv II østre:

 • 8 prefabrikkerte forspente betongbjelker på 18,6 meter
 • Betong: 195 m3
 • 46 m3 i pæler
 • Armering: 35 tonn
 • 13 tonn i pæler
 • Borede stålrørspæler: 16 stk.

Og totalt 21 lyspunkter.

Prosjektet er beregnet til å ta sju måneder. Statsforvalteren krever at må interimsveien bygges før 1. juni 2022. Eksisterende bruer må rives og arbeider med erosjonssikring i elva under bruene må også være ferdig til 1. juni 2022. Arbeidet med bruene, vei og lys kan foregå utover sommeren. Interimsveien kan ikke fjernes før etter 15. september 2022.

Frist for å bli ferdig er 28. oktober.

Byggherren holder befaring på byggeplassen 17. februar og elektronisk tilbudskonferanse dagen etter.

Og frist for å gi tilbud er 9. mars.

Les også

Forsiden akkurat nå