Korrosjon på veibru.
Korrosjon på veibru. (Illustrasjonsfoto: Statens vegvesen)

Bruvedlikehold i Nord-Norge

To nye kontrakter er lyst ut: Hvem vil vedlikeholde 838 bruer i Nord-Norge?

Både Vegvesenet og Nordland fylke vil ha entreprenør til å vedlikeholde veibruene sine.

Vegvesenet har lyst ut samlekontrakten Bruvedlikehold Nord 2020.

Den omfatter 23 bruer på riksveiene i Nord-Norge, og fordeler seg slik:

 • Nordland: 3
 • Troms: 5
 • Finnmark: 15

Vedlikeholdsarbeidene kan være:

 • Betong- og stålarbeider
 • Gravearbeider
 • Belegning
 • Rengjøring og rydding av brustedet

Ifølge Vegvesenet vil endelig omfang avhenge av offentlige bevilgninger og
uforutsette hendelser eller skader på bruene. Dermed kan det bli både flere og færre bruer i vedlikeholdsplanen.

Kontraktsstart er 1. mai, mens sluttdato er 15. november. Byggherren har opsjon på å forlenge kontrakten til 15. november 2021.

Frist for å gi tilbud: 1. april.

Les også

815 bruer i Nordland

Også Nordland fylke er ute etter noen som kan håndtere bruvedlikeholdet, og her det rundt 815 bruer på fylkesveiene. Fylket ønsker å inngå en rammeavtale med en leverandør.

Arbeidene gjelder hovedsakelig mindre vedlikeholdsarbeider. Der det er behov for mer omfattende vedlikeholdsarbeider og ombyggingsarbeider på enkeltbruer kan dette bli lyst ut som egne kontrakter.

Oppgavene vil variere i omfang:

 • Betong- og stålarbeider
 • Rekkverksarbeider
 • Overflatebehandling
 • Fugearbeider

Denne kontrakten starter 4. mai i år og varer ut 2021. Byggherren har opsjon på 1+1 års forlengelse.

Frist for å gi tilbud er 3. april. 

Les også

 

Forsiden akkurat nå