Modell av ny E18 Vestkorridoren.
Modell av ny E18 Vestkorridoren. (Illustrasjon: Statens vegvesen)

To nye kontrakter for E18 Vestkorridoren er lyst ut

Nå er det klart for enda et av større oppdragene i Vestkorridoren: Blant annet skal 176.000 kubikkmeter løsmasser graves ut.

I september signerte Vegvesenet kontrakt om de forberedende arbeidene på E18 Ramstadsletta med Marthinsen & Duvholt.

Nå er to nye E18 Vestkorridor-kontrakter ute i markedet. Dels en som handler om vibrasjonsmåling, og dels kontrakten som heter E101 Forberedende arbeider Fornebukrysset-Strand.

I den sistnevnte skal dette gjøres:

Skal bygges: Ny midlertidig omlagt E18 (3+3 kjørebaner) med langsgående støyskjermer. Illustrasjon: Statens vegvesen
 • Grunnarbeider og massehåndtering
 • Rive- og saneringsarbeider
 • Omlegging av teknisk infrastruktur

Prosjektet går ut på å legge til rette for selve hovedentreprisen for strekningen, den som heter E102 Fornebukrysset-Strand.

I denne forberedende kontrakten skal blant annet E18 flyttes sideveis for å gi plass til bygging av fremtidige veibaner, lokalveier, bruer, og tunneler.

ÅDT er på cirka 90.000, og veien skal være åpen for trafikk gjennom hele anleggsperioden.

E18 Vestkorridoren

 • Statens vegvesen bygger ny E18 mellom Lysaker og Ramstadsletta i Bærum kommune i Viken.
 • I tillegg skal det bygges nytt lokalveisystem og trasé for høystandard hovedsykkelvei.
 • Deler av veianlegget skal legges i tunnel.
 • Prosjektet har byggestart i november 2020 med planlagt ferdigstillelse i 2028.
 • Bygging av ny E18 fra Lysaker til Ramstadsletta med tverrforbindelsen mellom Gjønnes og Fornebu innebærer bygging av rundt 3,9 kilometer toløpstunnel og rundt fem kilometer hovedvei i dagen.
 • I daganleggene vil det være til dels store og dype byggegroper.

Noen av de anslåtte hovedmengdene for arbeidene:

 • Vegetasjonsrensk: 68.000 m2
 • Riving av 139 bygninger
 • KS-stabilisering: 5400 tonn
 • Graving løsmasser: 176.000 m3
 • Berguttak: 66.200 m3
 • VA-grøfter: 9000 meter
 • Kabel- og trekkerørstraséer: 9800 meter
 • Areal ny vei: 73.000 m2
 • Betongstøp: 6200 m3
 • Spunt/rørvegg: 10.900 m2
 • Pæler: 3200 meter

Arbeidene skal være ferdige 16. januar 2023.

Vegvesenet legger her opp til en konkurranse med forhandling, og planlegger å plukke ut tre leverandører som skal konkurrere. 

Tilbudskonferanse blir den 1. desember i år, og frist for å melde seg på i konkurransen er 16. desember.

Deretter ser tidsplanen slik ut:

Rørspunt mot Professor Kohts vei. Illustrasjon: Statens vegvesen
 • 15. februar 2021: Frist for innlevering av første tilbud
 • 23. mars 2021: Endelig tilbudsfrist
 • Kontraktssignering blir trolig i uke 17 eller 18 i 2021.
Les også

Og vibrasjonene må måles

I oktober signerte Vegvesenet kontrakt med Exact Geo Survey om setningsmålinger i prosjektet. Nå lyses det ut en kontrakt for vibrasjonsmålinger av eksisterende bygninger og konstruksjoner i området.

Kartoversikt over E18 Vestkorridoren. Illustrasjon: Statens vegvesen

Vibrasjonsmålinger er nødvendig for å overvåke mulige vibrasjonsskader på eksisterende bebyggelse og konstruksjoner etter sprengning, spunting og pigging. Oppdraget går ut på å måle vibrasjonenes størrelse, og dokumentere denne. Målingene vil også bli brukt som dokumentasjon dersom det oppstår eventuelle skader på omkringliggende bebyggelse og konstruksjoner i forbindelse med anleggsarbeidene.

Frist for å gi tilbud på kontrakten om vibrasjonsmålinger er 21. desember.

Les også

 

Forsiden akkurat nå