Aspjeld bru i Orkdal.
Aspjeld bru i Orkdal. (Foto: Google Maps)

To fylkesveibruer i Orkdal skal rustes opp

Entreprenøren får et år på seg.

Trøndelag fylke er i gang med sin fornying av stålrør, bru og kulverter på fylkesveiene, og her kommer en konkurranse om to bruer i Orkland kommune:

  • Vad bru på fylkesvei 6376
  • Aspjeld bru på fylkesvei 6490

Gamle Vad bru (to stålrør) skal rives, og ny ettspenns bjelkebru i spennarmert betong skal settes opp på samme sted. Den nye brua blir fundamentert på stålkjernepeler med en spennvidde på 29 meter. Det skal også bygges rundt 270 meter med ny vei, siden bru og vei skal heves med vel to meter. Nye driftsavkjørsler skal etableres.

Noen hovedmengder for Vad bru:

  • 314 meter rekkverk
  • 125 m2 plastring
  • 220 m3 betong
  • Cirka 1000 m3 graving

Dagens Aspjeld bru består av et stålrør. Det skal rives, og to betongrør på 2,4 meter innvendig mål og lengde på 19,5 meter skal legges i stedet. Det skal også bygges tørrmurte vingemurer.

Noen hovedmengder for Aspjeld bru:

  • 150 meter rekkverk
  • 100 m2 plastring
  • 39 meter betongrør
  • 1400 m3 graving

Ved Vadbrua har statsforvalteren satt som krav at arbeid som berører vassdraget
skal være ferdige innen 1. april 2023.

Arbeidene starter i september i år, og skal være ferdige innen utgangen av august 2023.

Det blir digital tilbudskonferanse 24. august, og tilbudsfrist er 12. september.

Les også

Forsiden akkurat nå