Fangvollene ved fylkesvei 889 i Finnmark.
Fangvollene ved fylkesvei 889 i Finnmark. (Foto: Inge Dahlman, Landskapsfabrikken)

Veimerking i Nord-Norge

To firmaer vil merke veiene i Troms og Finnmark

Visafo har laveste tilbud.

Troms og Finnnmark fylkeskommune har lyst ut en konkurranse for langsgående vegoppmerking med maling i 2020 og 2021. Kontrakten gjelder følgelig for fylkesveiene. 

Verdien var i utlysingen anslått til 9,2 millioner kroner.

Da fristen gikk ut hadde disse to firmaene gitt tilbud:

Entreprenør Tilbudssum i kr. eks. mva.
Visafo

8.580.000

Ze bra Vei

8.800.000

NB: Pristilbudene skal kontrollregnes og evalueres før noe er avgjort.

Kontrakten omfatter langsgående veioppmerking med vannbasert maling. Alt veidekke skal spyles før oppmerking. Verken tunneler eller nylagt veidekke skal merkes opp.

Les også

Forsiden akkurat nå