Flåbrua er ei 7,4 meter lang steinhvelvsbru fra 1880, men ble utvidet i 1959.
Flåbrua er ei 7,4 meter lang steinhvelvsbru fra 1880, men ble utvidet i 1959. (Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune)

To firmaer vil forsterke 140 år gammel steinhvelvsbru

Christie & Opsahl. Og Hole Maskin.

De fire eldste bruene som ennå er i bruk i Møre og Romsdal skal forsterkes til å tåle dagens trafikk.

Stedet er Geiranger. Først ut er Flåbrua nå i 2021, der Møre og Romsdal fylkeskommune skal høste erfaringer før Holebrua, Gjerdebrua og Kopebrua blir lyst ut i en samlet kontrakt neste år.

Fylkeskommunen lyste ut arbeidene med Flå bru i begynnelsen av juni. Nå er fristen ute, og disse to vil ha jobben:

Entreprenør Tilbudssum i kr. eks. mva.
Christie & Opsahl 12.157.965
Hole Maskiner 13.902.829

NB: Tilbudsprisene kan endre seg etter kontrollregning.

Arbeidene skal starte etter ferien, og MÅ være ferdige før turistsesongen starter i 2022.

Her er alle de fire bruene markert, og Flåbrua er den grønne prikken som ligger som nummer to fra høyre. Illustrasjon: Møre og Romsdal fylkeskommune

De tre neste bruene er planlagt gjennomført fram til våren 2024, slik at turisttrafikken får fri ferdsel i sommermånedene. Denne kontrakten blir lyst ut neste år.

Les også

Forsiden akkurat nå