Bildet viser fergekaia på Forøy i Meløy kommune. De som vil drive fergesambandet på fylkesveg 17 mellom Forøy og Ågskaret må gi anbud innen 25. august.
Bildet viser fergekaia på Forøy i Meløy kommune. De som vil drive fergesambandet på fylkesveg 17 mellom Forøy og Ågskaret må gi anbud innen 25. august. (Bilde: Google)

To fergesamband på anbud i nord

Vegvesenet ber om pris på drift av to fergesamband på fylkesveg 17 i Nordland. Rederier som er interessert i oppdraget, må regne ferdig innen 25. august.

Det ene sambandet er Kilboghamn-Jektvik i Rødøy kommune, det andre er Ågskaret-Forøy i Meløy.

I dag driver Torghatten Nord de to sambandene. Kontraktsperioden gjelder fra 2008 til utgangen av 2016. Den neste perioden varer fire år. Vegvesenet har opsjon på forlengelse av kontrakten med inntil et år.

Drift av sambandene er en pakke. Rederiene kan ikke gi pris på bare ett av dem.

Ågskaret-Forøy er et kort samband. Overfarten tar bare 8 minutter. Det betjenes av en helsårsferge - MF "Rosendal" som har en kapasitet på 44 PBE og 240 passasjerer.

Kilboghamn-Jektvik er mye lengre. Den direkte overfarten tar en time. Det er også enkelte behovsanløp i Sørfjorden. Hovedbåten er MF "Rødøy" som har plass til 69 PBE og 299 passasjerer. I seks uker om sommeren går det dessuten en suppleringsferge.

Det blir ingen store forandringer i neste kontraktsperiode. På Forøy-Ågskadet blir det litt flere avganger om sommeren og litt færre om vinteren. Dessuten blir første og siste rundtur i den nåværende ruten blir ut.

På Kilboghamn-Jektvik blir perioden med suppleringsbåt utvidet fra seks til ti uker.

Forsiden akkurat nå