Sørgående løp av Glaskartunnelen ble åpnet i 1990, mens nordgående løp ble åpnet i 1994.
Sørgående løp av Glaskartunnelen ble åpnet i 1990, mens nordgående løp ble åpnet i 1994. (Foto: Google Maps)

To av tre ble ikke kvalifisert - Vegvesenet avlyser konkurransen for E39 Glaskartunnelen

Bare én av tre entreprenører ble kvalifisert til å oppgradere E39 Glaskartunnelen. Statens vegvesen avlyser derfor konkurransen og kommer til å lyse den ut på nytt.

21. november gikk fristen ut for å melde sin interesse for oppgradering av Glaskartunnelen på E39 mellom Bergen og Åsane. Tre entreprenører ville ha jobben. I dagene som nå er gått, har Vegvesenet studert papirene fra de tre entreprenørene nøye.

– Dessverre har vi konkludert med at bare den ene av de tre har levert dokumentasjon på at de er kvalifisert for jobben, noe som gjør at vi ikke har reell konkurranse her, sier byggeleder Kristian Dahle Sylta i Statens vegvesen i en pressemelding.

Han forteller til Veier24 at OneCo Infra var det firmaet som var kvalifisert. Følgelig ble ikke Mesta og Fyllingen Maskin kvalifisert for jobben.   

Det springende punktet har vært hvordan entreprenørene har tenkt å løse den komplekse trafikkavviklingen i prosjektet.

– Dette er en høytrafikkert strekning på E39 ut fra Bergen, med 48.000 kjøretøy i døgnet, og trafikkavvikling blir derfor tillagt svært høy vekt. Vi velger derfor å avlyse denne konkurransen, og lyse ut på nytt igjen når karenstida for å klage er ute. Det betyr i praksis ny utlysning rundt årsskiftet, sier Dahle Sylta i meldingen.

Åpning i forskriften

Etter § 25-4 (1) i Forskrift om offentlige anskaffelser kan oppdragsgiver umiddelbart avlyse konkurransen dersom de har “saklig grunn”. Manglende konkurranse er en slik grunn, da det medfører at Vegvesenets «behov og formål med anskaffelsen ikke har blitt møtt».

Statens vegvesen er opptatt av at leverandører som har meldt forespørsel om deltakelse får anledning til å gi konstruktive tilbakemeldinger samt å stille spørsmål rundt kvalifikasjonsprosessen. Entreprenørene er derfor invitert til samtaler i løpet av uke 49, dersom de ønsker, heter det i meldingen.

– Avlysningen av denne første runden vil forsinke oppstart med minst en måned, men vi er opptatt av å ha en god og ryddig prosess, og at vi får reell konkurranse om oppdraget, sier Sylta.

Tunneler fra 90-tallet

Glaskartunnelen ligger på E39 i Åsane nord for Bergen. Det er en toløpstunnel med to kjørefelt i hver retning. Sørgående løp er på 597 meter og ble åpnet i 1990, profilet er T9,5. Nordgående løp er på 585 meter og ble åpnet i 1994, og profilet er T11,5.

Det skal gjøres full oppgradering av elektriske og styringstekniske installasjoner, samt alt av anleggs- og byggeteknisk utstyr i de to tunnelløpene. Nye grøfter, sprenging, sikring av berg og ny vann- og frostsikring inngår i arbeidet, samt at det skal åpnes opp for toveis trafikk gjennom ett tunnelløp. Dette vil utvide anleggsområdet til totalt nesten 6 kilometer motorvei med 22 gitterdragere, 124 feltanvisere og 80 ulike skilter.

Les også

Forsiden akkurat nå