Her, fra søndre tunnelportal, skal de 350 metrene med ny vei og ekstra sikring bygges.
Her, fra søndre tunnelportal, skal de 350 metrene med ny vei og ekstra sikring bygges. (Foto: Jarle Skoglund)

Riksvei 17 Liafjellet-Olvikvatnet

To år forsinket: Nå lyser Nordland ut ny kontrakt for å bli ferdig med fylkesvei 17

Prosjektet ligger allerede to år etter planen. Og er 60 prosent dyrere enn planlagt.

Det har ikke gått på skinner for rassikringsprosjektet fylkesvei 17 Liafjellet-Olvikvatnet på Helgeland i Nordland. Hovedentreprenøren har overlevert prosjektet. Men strekningen sør for hovedtunnelen, der fyllingen og deler av veien raste ut høsten 2018, gjenstår.

Nå lyser den nye byggherren - Nordland fylkeskommune - ut en kontrakt for å sikre området og bygge ny vei på 350 meter ved rasstedet. Og dermed kan forhåpentligvis sluttstrek endelig bli satt for prosjektet høsten 2021 - to år forsinket.

Les også

Utbyggingsstrekningen fylkesvei 17 Liafjellet-Olvikvatnet er merket med rødt. Illustrasjon: Statens vegvesen

Og dyrt er det blitt

Totalkostnaden var i sin tid satt til 525 millioner kroner. Siste totalprognose er på 830 millioner kroner. Det inkluderer alle kostnader knyttet til det undersjøiske raset, for eksempel omlegging av fergeruter og ekstra fergeavganger - og den nye kontrakten som lyses ut nå. Over 300 millioner dyrere, altså. Det er en økning på nesten 60 prosent.

Det var østerrikske PNC som vant kontrakten på arbeidet med en pris på 339,3 millioner kroner i 2016. Da var sluttdato for hele prosjektet satt til 2. september 2019.

Les også

Mange kjepper i hjulene

Arbeidene startet høsten 2016, men deretter ble det mange kjepper i hjulene:

 • Da PNC fikk tunnelriggen på plass våren 2017, lå firmaet allerede etter framdriftsplanen.
 • Vanninnsiget i tunnelen var større enn forutsatt.
 • I perioder var det store utskiftinger av mannskapet hos PNC.
 • Høsten 2017 gikk underentreprenør SA Anlegg fra Fauske konkurs, og det medførte forsinkelser.
 • 14. september 2018 gikk altså det undersjøiske raset, og en fylling og deler av veien forsvant ut i sjøen ved søndre tunnelinnslag.

Fylkesvei 17 Liafjell-Olvikvatnet

Prosjektet i Lurøy i Nordland startet høsten 2016 og forventes ferdig høsten 2021. Prosjektet strekker seg over cirka 5,5 kilometer, med to tunneler og ei kort bru. Den ene tunnelen gjennom Liatinden er på 1990 meter, og den andre tunnelen er på 415 meter. Olvikvatnet krysses med fylling i vatnet og ei bru på 15-20 meter. Tidligere anslag for totalkostnad var på 525,6 millioner kroner. 2020-budsjettet anslår totalkostnaden til 830 millioner kroner. Kostnadene for prosjektet har dermed økt betydelig, og ferdigstillingen er også svært forsinket. Mye skyldes det undersjøiske jordraset som skjedde høsten 2018, som tok med seg deler av veien, ifølge fylket.

Les også

Kontrakten Fylkesvei 17 Liafjell sør dreier seg altså om rasområdet sør for tunnelen, og har en kostnadsramme på 90 millioner kroner inkludert mva. og byggherrekostnader.

– Blant annet skal vi etablere en spuntvegg i en sjøfylling for å holde veigrunnen stabil, forteller Forsmo.

Det er ikke lange veistubben, egentlig, men det er mye som skal gjøres. Noen av oppgavene i kontrakten:

 • Bygging av 350 meter vei, herunder en betongportal
 • Ferdigstilling av 50 meter tunnel med PE-skum, lysbolter, betongrekkverk og VA
 • 40 meter med støttemur i betong
 • 70 meter rørvegg
 • 75 meter fylling i og ved sjø
 • Rasvoll og steinspranggjerde

Arbeidene er planlagt å starte i juni i år. Sluttdato er satt til 16. april 2021.

Fylkeskommunen holder tilbudskonferanse i Mo i Rana 25. mars.

Frist for å gi tilbud er 6. mai.

Les også

Forsiden akkurat nå