Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen foreslår å forlenge bomepengeinnkrevingen i Kristiansand.
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen foreslår å forlenge bomepengeinnkrevingen i Kristiansand. (Bilde: Audun Braastad / NTB scanpix)

To år ekstra med bompenger i Kristiansand

Samferdselsdepartementet foreslår å forlenge bompengeordningen for Kristiansandsregionen med inntil to år

Samferdselspakke for Kristiansandsregionen, fase 1 ble vedtatt av Stortinget i 2009.  Etter prognosen vil pakken være nedbetalt i 2018.  Etter initiativ fra lokale styresmakter er det utarbeidd forslag om å forlenge innkrevinga med inntil to år (til tidlig i 2020) eller til innkrevingen eventuelt blir avløyst av en ny bompengepakke for Kristiansandsregionen. 

Forlengingen innkreving av bompenger forventes å gi penger til å gjennomføre prosjekter og tiltak for omlag 400 millioner kroner. Midlene vil mellom anna gå til planlegging og prosjektering av E39 på strekningen Gartnerløkka – Kolsdalen i Kristiansand, men òg til innløysing av eiendommer langs regulerte strekninger på E39. Videre vil ombygging av Håneskrysset på E18 til et fullstendig toplanskryss være et prioritert tiltak.

Det er òg lagt til grunn at midler skal gå til sykkel- og kollektivtrafikktiltak. Summen av prosjekter og tiltak må likevel tilpasses økonomisk rammer, sier Samferdselsdepartementet.

Forsiden akkurat nå