To anleggskontrakter til Lemminkäinen
(Bilde: Tomas Moss)

To anleggskontrakter til Lemminkäinen

Med tildeling av kontrakten på utbedring av fylkesveg 556 i Bergen har Lemminkäinen vunnet sitt første vegprosjekt i Sør-Norge. I Nord-Norge vant selskapet nettopp kontrakten på fylkesveg 6 i Harstad.

Dermed går det mot en travel periode for Lemminkäinen både på Vestlandet og i Nord-Norge. Samlet verdi for de to kontraktene er 184 millioner kroner.

Stian Andreassen, Anleggsdirektør i Lemminkäinen Norge AS
Stian Andreassen, Anleggsdirektør i Lemminkäinen Norge AS Foto: TOMAS MOSS,ICU.NO

- Det er bra å se at vi er konkurransedyktige over hele landet. Det er tøff konkurranse om slike kontrakter i alle deler av landet, så hele organisasjonen må levere maksimalt om vi skal nå opp, forteller Stian Andreassen, Anleggsdirektør i Lemminkäinen Norge AS.

 

Hagebyveien i Harstad

Fylkesveg 6 Hagebyveien skal gjennom en total rehabilitering. - De forbedringene som blir synlige for folk i hverdagen omfatter blant annet bygging av fortau, asfaltering av kjørevei, etablering av betongstøttemurer og natursteinsmurer, holdeplassplattformer for buss og veglysanlegg, sier Christoph Hollenstein, prosjektsjef Infra i Lemminkäinen.

- Dette er et stort prosjekt i et område med mye aktivitet. Men når vi er ferdige høsten 2018 vil alle trafikanter ha en tryggere og bedre veg å ferdes langs, forteller Hollenstein. Oppstart for arbeidene er våren 2017, og kontrakten har en verdi på 69,086,943 kroner.

 

Fylkesveg 556 i Bergen

Mellom Blomsterdalen og Ådland bru på fylkesveg 556 i Bergen skal 1850 meter veg som gjøres bredere, og det skal bygges sykkelveg med fortau på det meste av strekningen. - Det meste av vegen skal gå der den går i dag, men to skarpe kurver skal rettes ut, hvorav den ene med en 78 meter lang betongbru. Prosjektet omfatter også omlegging av VA-ledninger, forteller Hollenstein.

- Dette blir Lemminkäinen Norges første veiprosjekt i Sør-Norge, og et veldig viktig prosjekt. Vi vil ha om lag 25 personer i sving i prosjektperioden, og prosjektet vil vise andre kunder og samarbeidspartnere at vi kan levere godt også i denne delen av landet, sier Hollenstein. Arbeidet skal pågå i to år, og avsluttes innen 1. desember 2019. Kontrakten har en verdi på 114,984,023 kroner.

 

Gode kontrakter – hardt arbeid

Disse kontraktene sikrer Lemminkäinen viktig arbeid på anleggsiden i Nord og Vest i lang tid framover. Nå gleder Hollenstein seg til alt er i gang. – Vi trives jo langs vegen, og aller best er det når vi får være med å gjøre hverdagen til folk bedre. Disse prosjektene vil gjøre vegene tryggere for gående, syklister og bilister. Vi ser fram til godt samarbeid med lokalmiljø og trafikanter i anleggsperioden, avslutter Christoph Hollenstein.

Forsiden akkurat nå