Modell av den nye gang- og sykkelbrua i Skien.
Modell av den nye gang- og sykkelbrua i Skien. (Illustrasjon: Skien kommune)

Tilbudsfristen for den nye gangbrua i Skien er utsatt til over sommeren

18. august er datoen nå.

Skien kommune skal bygge ny gang- og sykkelbru mellom Klosterøya og Jernbanebrygga, som Veier24 skrev om tidlig i april.

Nå er tilbudsfristen utsatt.

I dag skriver prosjektledelsen følgende på KGV for entreprisen som gjelder oppføring av ny gang- og sykkelbru fra Klosterøya til Jernbanebrygga:

«Etter forespørsel fra flere tilbydere og pga behov for ny søknad om tillatelse til tiltaket fra Kystverket, utsettes tilbudsfristen til 18.august 2023 kl.12:00, med påfølgende politisk behandling av investeringsbeslutning i Bystyret. Ovennevnte vil medføre noen få endringer av konkurransegrunnlaget. Dette gjelder byggherrens forslag til fremdriftsplan og dato for ferdigstillelse mv. Estimert anleggsstart blir medio november 2023. Vedståelsesfristen reduseres til 3 mnd fra tilbudsfrist. Endringene vil bli kunngjort, og nærmere presentert på en supplerende tilbudskonferanse.»

Tilbudskonferansen avholdes den 25. mai på Teams.

Prosjektledelsen opplyser at alle endringene i konkurransegrunnlaget skal kunngjøres så snart som mulig.

Les også

Forsiden akkurat nå