Arnanipatunnelen er den lengste av de tre. Her sett fra vestsiden.
Arnanipatunnelen er den lengste av de tre. Her sett fra vestsiden. (Foto: Google Maps)

Til høsten starter oppgradering av tunnelene på innfartsåren til Bergen - skal pågå helt til 2021

– Vi håper å komme i gang så fort som mulig, sier prosjektleder i Statens vegvesen Rune Sandven.

Tunneloppgraderinger landet rundt går sin gang, og snart er det klart for arbeid i tre tunneler på E16 i Hordaland. 

Det er snakk om Arnanipatunnelen (2133 meter), Sætretunnelen (720 meter) og Bjørkhaugtunnelen (558 meter). Samtlige ligger i Bergen kommune, og stod ferdig i 1980. 

Håper å komme kjapt i gang

Arbeidet som skal gjøres, dreier seg om generell oppgradering, på for eksempel ventilasjon, vann- og frostsikring samt sikkerhetsutstyr. (Se liste over hva som skal leveres nederst i saken). 

Entreprenører som er interessert i jobben, må levere anbud innen 15. september, og prosjektlederen håper på byggestart så fort som mulig. I følge utlysningsteksten er det pris som er det avgjørende kriteriet.

– Vi håper at kontraheringen går greit for seg, slik at vi kommer i gang i god tid før vinteren setter inn, forteller han til veier24. 

Alle tunnelene ligger på E16 inn mot Bergen. Illustrasjon: Google Maps

 Lang byggetid

Den som får jobben, må være ferdig med oppdraget innen 1. mai 2021. Prosjektlederen forklarer den lange byggetiden, med at de ikke kan jobbe i alle tre samtidig. 

Sandven forteller at det vil bli arbeidet parallelt i Sætre- og Bjørkhaugtunnelen, mens Arnanipatunnelen blir tatt utenom. 

Arbeidet vil i all hovedsak gå på natterstid, og for å avvikle tunnelen, vil man vurdere delvis kollonekjøring og omkjøring. 

– Vi må vurdere hvordan trafikkmengden blir på omkjøringsveiene. Både i forhold til vårt arbeid, og belastningen for dem som bor langs omkjøringene. Det er betydelig mindre trafikk på natterstid, men det går en god del tungtrafikk, forteller han. 

Her er lista over det som skal leveres, ifølge Doffin

Elektro:
5 stk. hovedtavle
5 stk. nødstrømstavle
5 stk. SRO tavle
34 stk. nødstasjonsskap
78 stk. automatikkskap
2 stk. nødstasjonskiosk
2 stk. telefonsentral
5 stk. UPS
8 stk. bommer
18 stk. billedpunktskilt (RGB)
95 stk. skilt
58 stk. videokamera
967 stk. LED armaturer
52 stk. impulsventilatorer med rammer
4 300 m kabelstige
102 500 m elkraftkabel
11 200 m signalkabel
21 500 m fiberkabel
3 400 m strålekabel
134 000 m trekkerør
8 600 m kabelgrøft
152 stk. trekkekummer
Komplett jordingsanlegg
Anlegg- og byggteknisk:
5 stk tekniske bygg
5000 m3 sprengning, strossing og pigging
1300 sikringsbolter
1300 m3 sprøytebetong
13000 m2 PE skum
3000 m drens- og overvannsledning
87 kummer for overvann, vann og avløp
150 trekkekummer
40000 m2 asfalt
4500 m føringskant av betong og betongrekkverk
550 m stålrekkverk
19000 m veimerking
Trafikkavvikling:
500 dager natt, kl. 22.00-05.30 med kolonnekjøring på omkjøringsvegene.
Prosjektet skal gjennomføres tegningsbasert.

 

Forsiden akkurat nå