Tidligere sjefsingeniør i Statens vegvesen, Ove Solheim, er kritisk til panene om et nytt tunnelløp under Oslofjorden.
Tidligere sjefsingeniør i Statens vegvesen, Ove Solheim, er kritisk til panene om et nytt tunnelløp under Oslofjorden. (Bilde: Statens vegvesen)

Tidligere sjefingeniør: Alvorlige mangler ved tunnel-planen

Tidligere sjefingeniør i Statens vegvesen er bekymret for trafikksikkerheten i det nye løpet til Oslofjordtunnelen, og foreslår som løsning tre tunnelløp. 

– Etter å ha sett gjennom planene for andre etappe for Oslofjordtunnelen, har jeg funnet store mangler i vurdering av trafikantenes sikkerhet og manglende nytenking om forutsigbarhet for ferdig bygget og sluttført to-løps tunnel. De er i mine øyne så alvorlige at jeg velger å sende et åpent brev til samferdselsministeren, sier Ove Solheim som er pensjonert sivilingeniør og tidligere seksjonssjef og sjefingeniør i Statens vegvesen til Røyken og Hurums avis.

Solheim, som også er tidligere delprosjektleder for «KVU for kryssing av Oslofjorden» peker på fem viktige forhold som aldri har vært diskutert, som mangel på tilfredsstillende vegskulder i tunnelen, ekstra kjørefelt for langsomtgående kjøretøy, behov for et tredje tunnelløp og ombytting av kjøreretning i de to nye tunnelløpene.

– En viktig hovedvegforbindelse med stor trafikk må være forutsigbar, særlig hvis den mangler en reell omkjøringsveg, og den må være åpen 24 timer i døgnet gjennom årets 365 dager, sier Solheim. Han peker på at Oslofjordtunnelen i fjor hadde rundt 200 stengninger og en årsdøgnstrafikk på 7.500 biler.

Solheim åpner også for bygging av bru, men viser til at en tofeltsbru, som er nærmest summen på det to tunneler vil koste, ikke er optimalt.

Forsiden akkurat nå