Nye Veier har delt prosjektet i tre kontrakter; Moelv–Roterud, Roterud–Storhove og Storhove-Øyer
Nye Veier har delt prosjektet i tre kontrakter; Moelv–Roterud, Roterud–Storhove og Storhove-Øyer (Illustrasjon: Nye Veier)

Tidenes veiutbygging i Oppland: Nye Veier skal lyse ut kontrakter for åtte milliarder

I løpet av 2019 skal tre store kontrakter for utbygging av til sammen 44 kilometer firefelts motorvei fra Moelv til Øyer ut i markedet.

Oppdragene har en samlet forventet kontraktsverdi på ca. åtte milliarder kroner. Den første konkurransen blir offentliggjort allerede i april, melder Nye veier i en pressemelding.

LES OGSÅ: Nye Veier presenterer nye, store prosjekter i mars

Prosjektet inngår i Nye Veiers utbygging av firefelts E6 fra Kolomoen i Hedmark til Øyer i Oppland. Strekningen Kolomoen–Moelv er under utbygging, mens det forventes byggestart for den første delstrekningen på Moelv–Øyer allerede i 2020.

– Vi er godt i gang med forberedende arbeider for utbygging av ny firefelts E6 fra Moelv til Øyer. I løpet av 2019 skal vi gjennomføre tre attraktive konkurranser for å skaffe oss de beste entreprenørene, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier E6 Innlandet, i pressemeldingen.

LES OGSÅ: 11 aktører fikk «speed date» med Nye Veier om E6 Moelv-Øyer og ny Mjøsbru - 3 av dem er norske

Store konstruksjoner

Prosjektet består av 44 kilometer motorvei for 110 km/t med store konstruksjoner som ny firefelts bru over Mjøsa, bru over Lågen ved Lillehammer og nye tunneler forbi Lillehammer og Fåberg.

Nye Veier har delt prosjektet i tre kontrakter. Konkurransen for strekningen i midten, fra Roterud til Storhove, blir offentliggjort allerede i april i år. Konkurransen for Moelv–Roterud lyses ut i juni, mens den nordligste delstrekningen fra Storhove til Øyer skal ut i markedet i august.

– Det foreligger kommunedelplaner for delstrekningene Moelv–Roterud og Roterud–Storhove-Ensby. På disse strekningene skal entreprenørene og Nye Veier utarbeide reguleringsplaner og optimalisere strekningene gjennom en felles prosjektutviklingsfase året før byggestart.  På strekningen Storhove–Øyer pågår det reguleringsplanarbeid i regi av Nye Veier og det legges til rette for noe teknisk optimalisering i regi av totalentreprenør også på denne delstrekningen. Dette gir oss byggestart innen utgangen av 2020, sier Moshagen.

For delstrekningene Moelv–Roterud og Roterud–Storhove er det forventet byggestart i løpet av 2021.

LES OGSÅ: Nye Veier skal ut med prosjekter verdt omlag 20 milliarder kroner det neste året

Mulig å nå Øyer i 2025

– Alt ligger nå til rette for at fremdriftsplanen holder, og gir oss tidlig og ikke minst sammenhengende byggestart fra Kolomoen til Øyer. Vi har et godt samarbeid med offentlige myndigheter og de fire kommunene som får ny vei. Store kontrakter med lange helhetlige strekninger gjør det mulig for oss å nå Øyer i løpet av 2025, sier Moshagen.

Den nye brua over Mjøsa blir den største og mest kostbare konstruksjonen i prosjektet.

– Vi skal bygge ny firefelts motorveibru over Mjøsa noe sør for eksisterende Mjøsbru. Nye Veier har utført grunnundersøkelser og det skal utføres ytterligere undersøkelser før bygging av brua kan starte. Det er opptil 75 meter dypt der brua skal bygges og vi ønsker best mulig oversikt for å redusere entreprenørenes risiko. Entreprenørene som ønsker å bygge den nye brua skal konkurrere på brukonsept og teknisk løsning, sier Moshagen.

Eksisterende Mjøsbru skal brukes til gående- og syklende, saktegående kjøretøy, kollektivtrafikk og lokaltrafikk.

Forsiden akkurat nå