Aarne Aakre er fagansvarlig for vei og samferdsel i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg.
Aarne Aakre er fagansvarlig for vei og samferdsel i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg. (Foto: Jarle Skoglund)

Vil ha Korona-tiltak i form av arbeid, ikke utstyr

– Tida er inne for å bytte stikkrenner, renske grøfter og annet som genererer arbeidstimer

Kommer det tiltakspakker for entreprenørbransjen, er det viktig at midlene brukes på tiltak som gir arbeid og ikke på å kjøpe utstyr, mener Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg.

I et brev til Statens vegvesen og kommunenenes interesseorganisasjon KS skriver Arne Aakre i EBA at de nå ønsker bestilling av tiltak som kan igangsettes raskt, men uten en streng tidsfrist. Entreprenørene trenger en ordrereserve med arbeider som kan planlegges og utføres når det er optimalt for drifta.

– Tida er inne for å bytte stikkrenner, utføre grøfterensk og gjennomføre arbeider som
genererer arbeidstimer. Hvis det kommer tiltakspakker, er det viktig at midlene brukes på tiltak som generer arbeidstimer og ikke på å kjøpe utstyr, heter det i henvendelsen.

Les også

Må holde hjulene i gang

Entreprenørene innen drift og vedlikehold melder om at funksjonsdelen av kontraktene går som det skal, der det først og fremst nå er fokus på helse og forholdsregler for smittevern.

– I den situasjonen vi er i nå med Korona-smitte og fare for at det blir nedgang i aktiviteten, er det viktig med tiltak for bokstavelig talt å holde hjulene i gang. For å opprettholde beredskapen på lengre sikt er det viktig at markedet ikke tørker inn.
Entreprenører registrerer mangler i objekter og behov for reparasjoner i driftskontraktene.

– Nå er tida inne for byggherrene å gå igjennom den såkalte R2-lista og sette tiltak i bestilling. Spesielt for entreprenørene i UE-markedet er det viktig at det kommer inn bestillinger i driftskontraktene, slik at markedet opprettholdes, skriver Aakre.

Les også

Henger allerede etter på asfaltsiden

EBA peker på at bestilling av asfalt er et enkelt tiltak for å øke sysselsettingen, og at det allerede har vært en nedgang i bestillinger til riksveier for 2018, 2019 i budsjettet for 2020.

 

– Derfor ønsker bransjen en ekstra bevilgning på minimum 310 millioner kroner til riksveier.
Fra 2016 og fram til 2020 har bevilgning til asfalt på riksveier gått ned fra 1300 millioner kroner til 650 millioner kroner. Fylkene har på sin side en nedgang i bevilgninger til asfalt på 27 prosent i forhold til 2019, skriver Arne Aakre.

Han peker på at 2020 ser ut til å bli et krevende år for asfaltbransjen, og at entreprenørene derfor har god kapasitet til å håndtere ekstra bestillinger. Spesielt hvis bestillingen kommer i løpet av mai.
– En situasjon som den vi er i nå viser behovet for vedlikeholdsplaner. Veinettet i Norge har stort behov for vedlikehold. For å utnytte midlene som bevilges til veiformål optimalt, er det viktig å kunne utføre arbeidene med god kvalitet og til rett tid, skriver EBA som samtidig oppfordrer veieiere og byggherrer til dialog med entreprenørbransjen om dette.

Les også

Forsiden akkurat nå