Drift og vedlikehold av Fredrikstad bru på riksvei 110 inngår i driftskontrakten for Østfold og Follo.
Drift og vedlikehold av Fredrikstad bru på riksvei 110 inngår i driftskontrakten for Østfold og Follo. (Foto: Knut Opeide/Statens vegvesen)

Tett mellom Veidekke og Mesta i kampen om driftskontrakten i Østfold og Follo

Mandag 21. februar gikk tilbudsfristen for å drifte 470 kilometer riksveger i Østfold og Follo ut. Fem entreprenører har levert tilbud.

Vegvesenets driftskontrakt for Østfold og Follo omfatter 470 kilometer veg totalt, hvorav 56 kilometer er gang- og sykkelvei. I tillegg inngår drift og vedlikehold av for eksempel tunneler, bruer, raste- og døgnhvileplasser, kontrollplasser, store grøntanlegg og sedimentasjonsbassenger.

Kontraktområdet omfatter kommunene Fredrikstad, Frogn, Halden, Indre Østfold, Marker, Moss, Nordre Follo, Lillestrøm, Rakkestad, Råde, Sarpsborg, Vestby og Ås.

Kontrakten gjelder fra og med 1. september 2022 til og med 31. august 2027, med mulighet for tre års forlengelse.

Disse fem har gitt tilbud på drift- og vedlikehold av riks- og europavegene i Østfold og Follo:

Entreprenør Tilbudssum i kr. eks. mva.
Mesta 463.439.015
Veidekke Industri 468.751.407
Presis Vegdrift 553.975.967
Hadeland Maskindrift 710.912.336
Vaktmesterkompaniet 747.747.747

Dersom all dokumentasjon er i orden, er det Mesta som vinner kontrakten, skriver Vegvesenet i en pressemelding.

Kontraktsignering før påske

– Nå skal vi kontrollregne tilbudene og sjekke dokumentasjonen vi har etterspurt, sier prosjektleder Eirin Torgersen i Statens vegvesen i meldingen.

Vegvesenet tar sikte på å inngå kontrakt før påske.

– Vi er fornøyde med at såpass mange konkurrerer om denne kontrakten, som er både utfordrende og krevende, sier prosjektleder Torgersen i meldingen.

Hun trekker spesielt fram driften av de viktige riksveiene til og fra svenskegrensa, der for eksempel E6 har en ÅDT på opp mot 55.000.

I tillegg til høytrafikkerte motorveier strekker også veinettet seg inn mot byområder som Moss, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden.

Alle de nye driftskontraktene for riksvei som Statens vegvesen lyser ut, har krav til miljøsertifisering og rapportering av energi- og drivstofforbruk. Vegvesenet har mål om å halvere CO2-utslippet fra drift og vedlikehold av riksveiene innen 2030.

– I Østfold-Follo-kontrakten krever vi blant annet at driftsentreprenøren skal ha fokus på gjenbruk og gjenvinning, sier Eirin Torgersen i pressemeldingen.

I tillegg er det et krav at entreprenøren skal bruke maskiner og utstyr som minimaliserer utslipp av klimagasser og andre negative påvirkninger av miljøet.

Les også

Forsiden akkurat nå