Fjellbirkeland bru i Bergen kommune, Hordaland.
Fjellbirkeland bru i Bergen kommune, Hordaland. (Illustrasjonsfoto: Statens vegvesen)

Tett mellom to entreprenører som vil reparere bruer i Hordaland

Liten forskjell mellom Mesta og BMO Entreprenør.

Det finnes rundt 1600 veibruer i Hordaland. Nå har Vegvesenet bedt om tilbud på vedlikeholdsarbeider og reparasjoner på 15 av dem.

Søråskrysset II bru i Bergen er den mest belastede av bruene. Den har en ÅDT på 27.400. Her skal det blant annet gjøres følgende arbeider:

  • Bytte av fuge.
  • Overflatebehandling av rullelagre, samt mekanisk reparasjon på endetverrbjelke.
  • Graving og reetablering av veg bak landkarvegg.

På de andre bruene spenner ÅDT fra 200 til 2.700. Alle ligger på fylkesveier. Arbeidene skal være avsluttet i oktober 2021.

Statens vegvesen har nylig åpnet tilbudene på denne kontraktene, og tallene ser slik ut:

Entreprenør Tilbudspris eks. mva. i kr.
Mesta 26.848.109
BMO Entreprenør 27.497.556
Consolvo 38.385.408
Visinor Rehab 40.504.668

Tilbudene skal som vanlig evalueres og kontrollregnes.

Svært variert oppdrag

Statens vegvesen angir at de forskjellige vedlikeholdsarbeidene er varierte og omfatter mellom annet utskifting av rekkverk og andre rekkverksarbeid, overflatebehandling stål, mekanisk reparasjon betong, oppjekking av brukonstruksjon med utskifting av lagre, rivning og etablering bakvegg mur, samt flere typiske bruvedlikeholdsarbeid. Og: Arbeidene utføres kun etter behov vurdert av oppdragsgiver.

Vegvesenet har også understreket dette i konkurransegrunnlaget: "Arbeidene er meget vanskelig å beskrive i detalj. Dette kan få som konsekvens at det kan oppstå avvik i oppgitte masser og/eller mengder for den enkelte konstruksjon."

Det er i tillegg mange forskjellige premisser som legger føringer for når og hvordan arbeidene kan gjennomføres: Trafikk, miljø, vannføring i elver og naboskap med tunneler.

Forsiden akkurat nå