Christian Jørgensen i Nettservice monterer LED-lys og radarboks for aktivitetsstyrt vegbelysning/radarstyrt gatebelysning (Bilde: Kjell Wold, Statens vegvesen)
9 km av fv. 155 Utstranda i Hole i Buskerud får nå et anlegg for radarstyrt gatebelysning, det styrsye anlegget i sitt slag i Norge (Bilde: Kjell Wold, Statens vegvesen)
Spent og forventningsfull kvintett: F.v. Ragnar Gjermundrød, Odd Hagberg, Ottar Bjørnstad, Christian Jørgensen og Ståle Fredheim (Bilde: Kjell Wold, Statens vegvesen)
Nytt gatelys(LED) med radar(grå boks under) (Bilde: Kjell Wold, Statens vegvesen)
Kikker med spenning på monteringen, f.v. Odd Hagberg i Nettservice, byggeleder Ståle Fredheim i Statens vegvesen, Ottar Bjørnstad og Ragnar Gjermundrød i Statens vegvesen (Bilde: Kjell Wold, Statens vegvesen)
Nytt gatelys(LED) med radar(grå boks under) (Bilde: Kjell Wold, Statens vegvesen)

Tester ut radarstyrt vegbelysning

Såkalt aktivitetsstyrt vegbelysning prøves snart ut for første gang i Buskerud.

Det skjer på ni kilometer av fv. 155 Utstranda langs Tyrifjorden i Hole kommune, på strekningen  Sønsterud-Rørvik.

 

Radar på hver stolpe

Med en serie av nyvinninger innen elektro på vegbelysning de seneste årene, får kjært barn fort mange navn: Automatisk diming, trafikkstyrt vegbelysning, radarstyrt vegbelysning, aktivitetsbestemt gatebelysning.

Men det betyr omtrent det samme: At styrken på vegbelysning bestemmes av trafikken på vegen til enhver tid.

Det sørger en liten radar på hver lyktestolpe for. I tilfellet fv. 155 Utstranda er det montert en liten radar på hver av de 220 stolpene. Dette arbeidet pågår nå i høst.

 

Starter i høst

Anlegget med trafikkbestemt belysning skal etter planen settes i funksjon i månedsskiftet september/oktober. Når det er mørkt og ingen trafikk på vegen programmeres styrken på LED-lysene ned til eksempelvis 20 prosent av full styrke.

Når det kommer trafikk på vegen, enten det er biler, fotgjengere eller syklister, aktiveres lyset på de nærmeste stolpene via radarene og sørger for full belysning langs strekningen der trafikken befinner seg.

 

Norsk teknologi

Gatelyset går altså ikke av og på, men styrken på belysning reguleres opp og ned der trafikken befinner seg. Teknologien er norsk og heter comlight.

–Dette er på sikt veldig energibesparende, miljøvennlig og ikke minst økonomisk både for drift og vedlikehold, forteller overingeniør elektro Ottar Bjørnstad i Statens vegvesen.

Gode svar i Vestfold

Forsøket med automatisk diming av veglys er ikke nytt i Norge. Det har pågått noen år allerede i et par fylker. Overingeniør Ragnar Gjermundrød i Statens vegvesen forteller at dette har vært prøvd ut i Vestfold et par år allerede og med stort hell.

–Vi har testet det med meget godt resultat både på en lavtrafikkert strekning av gamle E18 mellom Sande og Holmestrand og langs fv. 325 mellom Horten og Tønsberg. Det er mye penger å spare på dette, spesielt der trafikken er lav, forteller Gjermundrød.

 

Utstranda største anlegg

Anlegget langs Utstranda blir imidlertid det største prosjektet som er montert i Norge til nå. Ni kilometer veg med i alt 220 enheter.

-På lavtrafikkerte veger som Utstranda(ÅDT ca 550 biler) tror vi det kan være ekstra mye å spare, kanskje så mye som 70-80 prosent. På grunn av så store besparelser i energi vil investeringen være nedbetalt på rundt 4,5 år. Og med en teknisk levetid på anlegget i størrelsesorden 15-20 år, sier Ottar Bjørnstad som følger prosjektet i Buskerud.

–Forsøkene i Vestfold har så langt gitt mange positive svar, forteller Gjermundrød. Han nevner i fleng: Mindre lysforurensning, lavere energiforbruk og en forventet økt levetid på lyskildene.

Forsiden akkurat nå