Christian Baug og Morten Aune i Trøndelag fylkeskommune monterer det nye utstyret som etter planen skal skremme reinsdyr.
Christian Baug og Morten Aune i Trøndelag fylkeskommune monterer det nye utstyret som etter planen skal skremme reinsdyr. (Foto: Trøndelag fylkeskommune)

Tester ny teknologi: Rovdyrlyder skal skremme reinsdyr

Lyden av et prustende rovdyr skal holde reinsdyr unna feristene. Nå tester Trøndelag fylkeskommune ut den nye teknologien i rørostraktene.

Trøndelag fylkeskommune, Nibio (Norsk institutt for bioøkonomi) og BaneNor jobber sammen med et system som har som mål å skremme reinsdyr.

Prosjektet går ut på å bruke sensorteknologi koblet opp mot lyd. Går alt etter planen skal det holde reinsdyr borte fra feristene.  

– Reinen er ikke problemet, det er veien som går gjennom beiteområdene. Nå tester vi ny teknologi der målet er å bruke lyd for å få reinsdyrene unna feristene, sier byggeleder på drift og vedlikehold veg i Trøndelag fylkeskommune, Morten Aune. 

Les også

Brede klover 

Denne feristen med sensorer utløser rovdyrlyder når noe nærmer seg Foto: Trøndelag fylkeskommune

På fylkesveiene i Trøndelag er det flere ferister, og reinnæringen ønsket seg ferister med større åpninger som kunne holde reinsdyrene unna. Dagens ferister er nemlig ingen hindring for reinsdyrene, som har bredere klover enn eksempelvis sauer og kyr. 

Viltkamera, sensor og lyd 

Nibio ble koblet på i arbeidet med feristene på fylkesveiene, og per i dag er det satt opp sensorer på tre steder i Rørosområdet. 

– Her er det satt opp viltkamera koblet til sensorer som aktiverer systemet. Så snart det registreres bevegelse foran kameraet aktiveres filming i 20 sekunder samtidig som en lyd fra et rovdyr spilles av, sier Aune.

Må være lett å vedlikeholde 

Feristene driftes i beitesesongen fra 15. mai til 1. oktober og feristene er mest beregnet for ku og sau. Når vinteren kommer, må feristene dekkes med stålplater slik at ikke snøploger og andre ting hekter seg fast. Slik blir det ingen hindring over feristene 

– Vi fra Trøndelag fylkeskommune ønsker å bidra for å få til gode løsninger for å holde reinen på rett side av gjerdet. Det må også være løsninger som er greie å vedlikeholde, sier Aune. 

Alt av opptak som gjøres ved de ulike feristene er det bare forskerne i Nibio som har tilgang til. Alt av personer som er gjenkjennbart blurres ut.  

I løpet av høsten kommer rapporten der en vil se hvor vellykket “skremmelydene” er. 

Les også

Forsiden akkurat nå