Dronefoto av brua før arbeidene startet opp.
Dronefoto av brua før arbeidene startet opp. (Foto: Rolf-Ivar Buerengen/MOVAR/Vike fylkeskommune)

Terrenget rundt pilarene løftet seg: Bru på fylkesvei 120 er stengt

Torsdag stengte Viken fylkeskommune fylkesvei 120 øst for Mosseporten, samt gangveien på begge sider av Nore bru.

Viken fylkeskommune meldte fredag morgen at de holder fylkesvei 120 Vålerveien stengt gjennom helgen. Ny vurdering blir gjort på ettermiddagen mandag 19. april.

Brueksperter og geoteknikere undersøkte brua og området rundt på fredag, og vurderte om veien fortsatt skulle være stengt etter klokka 16 fredag. Og det ble den.

Les også

Bevegelser i området rundt brua

Sprekker i grunnen ved 120 Nore bru på fylkesvei 120. Foto: Viken fylkeskommune

Movar IKS skal legge ny vannledning under Nore bru på fylkesvei 120 litt øst for Mosseporten senter. Som en del av arbeidet er det lagt tunge masser på et myrområde. Det har ført til at terrenget rundt har løftet seg. Terrengmassene ligger rundt pilarene på brua.

– Geologer har gjort undersøkelser på stedet, og på bakgrunn av dette har vi for sikkerhets skyld valgt å stenge fylkesveien, sa Arne Bjørklund, seksjonsleder ved avdeling for drift og vedlikehold i Viken fylkeskommune, på torsdag.

Geoteknikere og eksperter på bru arbeidet i helgen med å vurdere bruas tilstand.

Nore bru på fylkesvei 120 ligger rett øst for Mosseporten, og ble bygget i 1964. Den er ei massiv platebru som står på pæler ned til fjell. ÅDT over brua er rundt 9000.

Les også

Forsiden akkurat nå