Nye Tana bru har vært ferdig et drøyt års tid, og nå skal siste rest av gamlebrua fjernes.
Nye Tana bru har vært ferdig et drøyt års tid, og nå skal siste rest av gamlebrua fjernes. (Foto: Jarle Skoglund)

Tana: Festene til gamlebrua ble ikke fredet, og nå skal de vekk

Til sommeren blir det sprenging og riving.

Nå kommer det litt restarbeider i etterkant av nye Tana bru. Arbeidet er lyst ut som Prosjekt Tana bru - Restarbeider fv. 890.

Nye Tana bru åpnet september 2020. Den gamle hengebrua ble senere fjernet.

Men, som Vegvesenet beskriver det i konkurransegrunnlaget: Det ble gjort forsøk på å frede brufestene til gamlebrua og en støttemur i forkant av disse.

Selve brua er vekk, men det ble opphold i arbeidene med å fjerne brufestene og støttemuren til gamlebrua. Men nå skal det skje. Bilde: Jarle Skoglund

Dermed kunne den aktuelle veistrekningen, fylkesvei 890, ikke fullføres i den opprinnelige kontrakten. Og arbeidene ble satt på vent. Men etter at saken om fredning ble behandlet er det gjort vedtak om ikke å frede brufestene og muren.

Prosjektet har dermed på nytt fått i oppgave å fullføre arbeidene på prosjektet nye Tana bru, og det handler stort sett om restarbeider langs og på fylkesveien 890.

Noen av hovedmengdene (alle tall er cirkatall):

 • 100 meter ny fylkesvei med tilpasning i begge ender
 • Sprengning: 500 m³
 • Riving av gamle brufester i betong: 40 m³
 • 60 meter gang- og sykkelvei
 • To nye støttemurer i naturstein, 250 m²
 • 235 meter drensledninger
 •  70 m² gammel mur skal flyttes og reetableres
 • Stopplass/utsiktsplass i betong på 70 m²
 • 120 meter kabelgrøft
 • To lysmastfundamenter
 • 2650 m² skråninger/sideterreng

Start er beregnet til 7. mars, og oppdraget skal være ferdig 24. august i år.

Vegvesenet holder tilbudskonferanse på prosjektkontoret i Tana 20. januar, og frist for å gi tilbud er 11. februar.

Les også

Forsiden akkurat nå