Avkjøringen til industriområdet Eikeskog dukker opp som troll av eske på E39. Vassbakk & Stol ligger best an til å få jobben med å bedre forholdene.
Avkjøringen til industriområdet Eikeskog dukker opp som troll av eske på E39. Vassbakk & Stol ligger best an til å få jobben med å bedre forholdene. (Bilde: Google)

T-kryss i Tysvær blir to-planskryss

Den eneste adkomsten til industriområdet Eikeskog i Tysvær i Rogaland er et uoversiktlig T-kryss på E39. Det vil Vegvesenet ha en slutt på. Vassbakk & Stol har gitt det laveste anbudet på et to-planskryss.

Vegvesenet har fått seks anbud på oppdraget. De fire laveste er gitt av entreprenører fra Rogaland.

Vassbakk & Stol vil ha 42,2 millioner kroner for jobben. På de neste plassene følger  Bertelsen & Garpestad (44,1 mill.), Bjelland & Birkeland Anlegg fra Klepp (44,4 mill.) og Risa (51,9 mill.).

De to siste anbyderne er NCC (53,1 mill.) og Contexo fra Mysen (74,7 mill.).

Tysvær kommune ligger like øst for Haugesund. Det nye krysset skal være ferdig 15. september neste år. Det består av en rundkjøring på hver side av E39 med en kulvert mellom. De fire rampene mellom rundkjøringene og E39 får en samlet lengde på 1 160 meter.

Den som får kontrakten skal også legge om E39 over en strekning på 1 075 meter. Her blir det tilrettelagt for midtrekkverk.

1 700 meter drens- og overvannsledninger, 300 meter VA-ledninger og 71 lysmaster inngår i entreprisen.

Prosjekteringen av krysset er utført av Norconsult.

Forsiden akkurat nå