RETTSSAK

Sykkelveien tok mer plass enn planlagt, men kommunen må ikke betale erstatning

Ny sykkelvei i Trondheim ble litt annerledes enn tenkt. Det ble det rettssak av.

Ved rundkjøringen ved nordenden av Nedre Bakklandet, i området for den omstridte saken.
Ved rundkjøringen ved nordenden av Nedre Bakklandet, i området for den omstridte saken. Foto: Google Maps
16. des. 2021 - 05:56

For en av bygningene langs den nye sykkelveien i Trondheim ble inngangspartiet smalere, og den universelle utformingen forsvant. Grunneieren mente det ble helt feil i forhold til hva som var planlagt, men får ikke medhold i retten.

Saksøkeren er firmaet Karl-Ove Bjørnstad Eiendom (heretter KOBE), som i 2017 og 2018 satte opp en ny bolig- og forretningsbygning i Trondheim sentrum, på Nedre Bakklandet.

Samtidig fikk Trondheim kommune en bestilling fra Miljøpakken på prosjektering og bygging av sykkelvei med fortau langs eiendommen.

Først var det tenkt at KOBE skulle bygge sykkelveien innenfor et avtalt område og etter en nærmere fordeling av kostnadene for opparbeidelsen, men det endte med at kommunen sto for byggingen av sykkelveien, mens KOBE dekket en andel av kostnadene.

Les også

Og det ble forsinkelser

Kommunalteknikk planla at arbeidet med sykkelveien skulle starte i 2016, men det ble forsinket.

Likevel: Så sent som i juli 2018 ble det signert avtale mellom KOBE og Trondheim kommune om det hele. Da var både kommunens arbeid med sykkelveien og KOBEs arbeid med bygningen nær ferdig.

Spørsmålet for Trøndelag tingrett var om kommunen hadde forpliktet seg til en bestemt utførelse av sykkelveien, basert på en anbudstegning fra mars 2017. Tegningen var en del konkurransegrunnlaget. KOBE brukte den samme tegningen da inngangspartiet til leilighetene i nybygget og overgangen til sykkelvegen ble anlagt.

Ingen av partene protesterer på at den nye sykkelveien faktisk er utformet slik at den avviker fra anbudstegningen. Veien er bredere og ligger på en lavere kotehøyde enn det tegningen angir. Det er blitt høydeforskjell mellom sykkelveien og rampa i inngangspartiet til KOBEs nye bygning, og forskjellen er så stor at det strider mot kravet om universell utforming.

KOBE tok ut stevning i mai 2021, og krevde at Trondheim kommune skulle bygge om sykkelveien i tråd med anbudstegningen fra mars 2017. Eller: At kommunen skulle betale erstatning på 1.440.000 kroner. Kommunen krevde seg frifunnet.

Trøndelag tingrett finner at det er vanskelig å si om Trondheim kommune faktisk har forpliktet seg til det som KOBE mener den har.

Partene inngikk riktignok en kontrakt om kostnadsbidrag, men den gjelder ikke utformingen av sykkelveien.

Det har vært mye korrespondanse mellom partene i denne saken, men tingretten finner ikke at «det med utspring i dialogen mellom aktørene er stiftet noen avtalerettslig plikt for kommunen til å hensynta universell utforming av KOBE sitt bygg eller å følge anbudstegningen av 10. mars 2017.»

De endringene som kommunen gjorde under byggingen av sykkelveien var ønskelige fra kommunens side for å oppfylle krav og anbefalinger til anlegget.

Les også

Trangt og kronglete område

Og: Det er ikke uvanlig i entrepriseforhold at det av ulike grunner er avvik mellom anbudstegninger og eksisterende terreng eller infrastruktur, og at arbeidstegningene må oppdateres og utløser endringskrav når jobben skal utføres. Særlig gjaldt dette i et trangt og kronglete sentrumsareal som på Bakklandet.

Retten mener at det har formodningen mot seg at kommunen ville forplikte seg overfor KOBE til å følge anbudstegningen.

Oppsummert: Trondheim kommune frifinnes, og KOBE må betale 181.888 kroner i sakskostnader.

Dommen er avsagt 1. desember, og ankefrist er en måned.

Les også

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.