Sykkel og buss fortsatt med i E18-planer
(Bilde: Statens vegvesen)

Sykkel og buss fortsatt med i E18-planer

Dette stemmer ikke at bussvegen og sykkelekspressvegen er tatt ut av planene for E18 Vestkorridoren.

Dermed er det ikke riktig slik  vi i Våre Veger nr 2 gjengir meldingen fra NTB om at både bussvegen og sykkelekspressvegen er tatt ut av planen. 

Både bussvegen og sykkelekspressvegen er lagt der de ligger i samarbeid med kommunen, Ruter og andre etater. For eksempel er hovedsykkelvegen lagt innom Holmen på grunn av de viktige målpunktene som finnes der, blant annet idrettsanleggene. Den er ikke lagt der for å lage en ideallinje for ekspressyklister fra Drammen til Oslo. De fleste brukerne av sykkelveien i Asker kommer vil være Askerbøringer med korte reiser, blant annet til idrettsanleggene ved Holmen.

Når det gjelder reisetider så vil denne gå betraktelig ned i rush sammenlignet med i dag, siden bussen får kjøre i sin egen trasé uhindret av annen trafikk.

Mellom 20 % og 25 % av kostnadene i prosjektet er knyttet opp mot kollektiv og sykkel.

Forsiden akkurat nå