Første møte: Denne uken valgte Nye Veier Sweco som samarbeidspartner til områdereguleringsarbeidet for ny E39-korridor fra Mandalselva til Herdal i Lyngdal. Fredag møttes partene i Oslo til oppstartsmøte. Fra venstre: Thomas Kaaly Jensen (Nye Veier), Håkon Lohne (Nye Veier) Larissa Gustafsson (Sweco), Karl Arne Hollingsholm (Sweco), Sara Sabelstrøm Øen (Sweco) og Marius Fiskevold. (Foto:  Nye Veier)
Fullt fokus: To dager etter kontraktsignering var det klart for første arbeidsmøte. Det ble avholdt i Sweco Norges lokaler i Oslo. Foran til høyre ses prosjektleder Håkon Lohne fra Nye Veier. (Foto:  Nye Veier)
Karl Arne Hollingsholm (Sweco), Thomas Kaaløy Jensen (Nye Veier), Håkon Lohne (Nye Veier) og Sara Sabelstrøm Øen. (Foto:  Nye Veier)

Sweco skal utrede ny E39-korridor for Nye Veier

Sweco vant oppdraget fra Nye Veier om å utrede ny korridor for E39 fra Mandalselva til Herdal i Lyngdal. Strekningen går gjennom kommunene Mandal, Lindesnes og Lyngdal.

Konkurransen ble gjennomført etter BVP-modellen (best value procurement) hvor flere kriterier enn pris vektes.

Valg av samarbeidspartner tar prosjektet over i ny fase. Nå skal det gjennomføres prosess med områderegulering hvor målet er å stadfeste alternativ korridor i forhold til eksisterende kommunedelplan-korridor, skriver Nye Veier i en pressemelding.

Tidligere denne uka ble kontrakten formelt signert, og fredag 1. juni var representanter fra Nye Veier og kontraktsvinner Sweco samlet i Oslo til første arbeidsmøte. Mandag 4. juni i Kristiansand samles sentrale aktører til første samarbeidsmøte.

Swecos oppdrag omfatter utarbeidelse av planprogram og områdereguleringsplan med konsekvensutredning og alle tilhørende arbeider for en firefelts motorvei. I tillegg til prosjektering og regulering av veien innebærer dette blant annet ansvar for medvirkningsprosesser, vurdering av trafikksikkerhet, landskapsutforming, samfunnsøkonomiske beregninger, geotekniske undersøkelser og en rekke andre fag. Over 70 Sweco-rådgivere vil jobbe med det omfattende prosjektet.

Forsiden akkurat nå