Sølvesborgbrua er et stolt landemerke i Blekinge, er  med sine 756 meter en av de lengste gangbruene i Europa
Sølvesborgbrua er et stolt landemerke i Blekinge, er med sine 756 meter en av de lengste gangbruene i Europa (Foto: Niels Melander)

Svenskene skal løfte veikompetansen: Etablerer nytt, stort forskningsmiljø

Det svenske Trafikverket har besluttet å finansiere et nytt kompetansesenter for veiteknikk (KCV) med inntil 40 millioner SEK årlig i perioden 2023 – 2034.

Dagens og morgendagens utfordringer krever ny kunnskap. Både person- og godstrafikken har økt betydelig, samtidig som klimaet er i fokus og tungtransporten blir både lengre og tyngre. Alt dette i et stadig eldre veinett utviklet for gamle behov. Parallelt med dette har digitalisering, automatisering og elektrifisering ført til at stadig mer komplekse veitransportsystemer må bygges og vedlikeholdes.

Slik beskriver svenske Trafikverket utfordringene de står overfor på veisiden, og som er bakgrunnen for at de nå foretar en tung sasting innen forskning og utvikling på veisiden. For å sikre langsiktig kunnskapstilførsel har Trafikverket tatt initiativet og besluttet å finansiere et kompetansesenter for vegteknikk.

Les også

Ny teknologi og nye løsninger må forstås

– For å oppnå effektiv og bærekraftig veibygging og veivedlikehold må ny teknologi forstås og nye løsninger tas i bruk. Samtidig utvikles det mye i andre sektorer og i andre land, noe som krever konstant kompetanseutvikling for å tilpasse og implementere dette for svenske veiers behov. Her blir kompetansesenteret en viktig brikke i kunnskapstilførselen, sier Robert Karlsson, fagkoordinator for vegteknikk i Trafikverket.

– Satsingen på kompetansesenteret vil også bidra til økt attraktivitet for området og forbedrede samarbeidsformer innenfor anleggsnæringen. Det er nødvendig dersom vi skal legge til rette for gode forhold i hele landet både for sykkel og kollektivreise men også for reiser og transport der biler og lastebiler er avgjørende for samfunnsutviklingen på det over 65.000 mil lange veinettet, mener Robert.

En halv milliard over 12 år

Deltagerne i Kompetenscentrum vägteknik (KCV)

Lunds Tekniske Universitet (LTH) er koordinator for Kompetansesenteret og de øvrige deltakerne er: Kungliga Tekniske Högskolan (KTH), Chalmers Tekniske Högskola (CTH), Luleå Tekniske Universitet (LTU) og Norges veg- og transportforskning Institutt (VTI).

Det svenske Trafikverket har besluttet å finansiere Road Engineering Competence Centre (KCV) med inntil 40 millioner SEK årlig i perioden 2023 – 2034. Å sikre langsiktig finansiering har vært  avgjørende for at ulike aktører skal investere i rekruttering og utstyr som kreves for forskning og langsiktig kunnskapsformidling.

– Veiteknikk har så langt ikke vunnet noen Nobelpriser, men nasjonal fortreffelighet på feltet er en avgjørende forutsetning for et moderne veisystem. Det er derfor svært gledelig at vi nå gjennomfører denne 12-årige satsingen med fokus på veiteknologi i verdensklasse, avslutter Pontus Gruhs, som jobber som strateg i Trafikverket og som sammen med Robert og mange andre har jobbet for å få fram løftet på veifag i Sverige.

Les også

Forsiden akkurat nå