Lars Reitan er daglig leder for Svevia Norge.
Lars Reitan er daglig leder for Svevia Norge. (Foto: Svevia)

Svevia fortsetter som driftsentreprenør for 501 km Røros-veier

Brøytebilene til Svevia blir å se i en ny femårsperiode på fylkesveiene i Røros-området.

– Vi har hatt ansvar for drift og vedlikehold av fylkesveiene i Røros-området siden 2013 og er godt kjent med de utfordringene som gjelder i Røros, Tydal, Holtålen, og Midtre Gauldal. Vi er glad for at vi har fått fornyet tillit i fem nye år. Nytt i kontrakten er at ansvar for drift og vedlikehold av fylkesveiene i Selbu også er tillagt kontrakten, sier Lars Reitan, som er daglig leder for Svevia Norge, i en pressemelding fra selskapet.

Røros-kontrakten omfatter ansvar for 501 kilometer vei totalt, fordelt på 483 kilometer fylkesvei og 18 kilometer gang- og sykkelvei.

Les også

Døgnet rundt året rundt

Som veientreprenør er Svevias oppdrag å sørge for drift og vedlikehold av veinettet døgnet rundt hele året. Om vinteren omfatter oppdraget framfor alt vinterdrift i form av brøyting, høvling og strøing.

Området for Røros-kontrakten. Klikk på bildet for større kart. Illustrasjon: Trøndelag fylkeskommune

Vår og sommer utfører firmaet løpende driftsoppgaver som renhold, kosting, kantslått og drift av rasteplasser og grøntarealer. Vedlikeholdsoppgaver er reparasjon av veidekker, rekkverk, grøfter, kummer og rør, herunder for eksempel utskifting av stikkrenner på bestilling fra oppdragsgiver Trøndelag fylkeskommune.

Det har vært en nøktern tilpasning til vedlikeholdsbehovet i Røros-området over svært mange år. God og nøktern drift har holdt etterslepet på et noenlunde akseptabelt nivå, men flere vegstrekninger trenger nå vesentlig oppgradering. Dette gjelder spesielt fylkesvei 30 gjennom Holtålen kommune, men også flere andre veistrekninger har sårt tiltrengt oppgradering.

Les også

Etablerer avdeling i Selbu

Som følge av utvidelsen av kontrakten til Selbu, kommer Svevia til å etablere en avdeling også der. I tillegg til Røros har Svevia etableringer i Ofoten, Mo i Rana, Mosjøen, Laksforsen, Støren, Oppdal, Trysil og Elverum. På Elverum starter Svevia i disse dager en 20-årig kontrakt for drift og vedlikehold av riksvei 3/25. Røros-kontrakten starter 1. september 2020 og har en kontraktsverdi på cirka 43 millioner kroner per år.

Hovedkontoret til Svevia Norge ligger i Mosjøen.

Les også

Forsiden akkurat nå