NYHETER

Sveitsisk/islandsk seier i Troms

Det sveitsiske firmaet Marti og det islandske ÍAV skal drive en 5,8 km lang rassikringstunnel på E6 i Troms i fellesskap. Kontraktsummen blir 536,535 millioner kroner.

Denne fjellsiden er rasfarlig. Trafikantene på E6 må godta rasfaren et par år til, men høsten 2017 blir vegen flyttet inn i fjellet. (Foto: Google)
Denne fjellsiden er rasfarlig. Trafikantene på E6 må godta rasfaren et par år til, men høsten 2017 blir vegen flyttet inn i fjellet. (Foto: Google)
21. okt. 2014 - 08:51

Ved anbudsåpningen var det mindre enn 2,5 promille som skilte arbeidsfellesskapet og Veidekke, men kontrollregningen avslørte ingen feil. Klagefristen gikk ut 17. oktober uten at noen benyttet seg av muligheten. Dermed får sveitserne og islendingene kontrakten.

Tunnelprofilet blir T 9,5. Foruten driving og sikring av tunnelen omfatter oppdraget støp av portaler og anlegg av tilstøtende veger.

Den østre portaler blir 50 meter lang, den vestre 15 meter. De tilstøtende vegene får en samlet lengde på 782 meter. I denne strekningen inngår en 100 meter lang betongplatebru. Elektroarbeidet settes ut på egen entreprise senere.

 

8 km kortere

Tunnelen skal gå mellom Monsastubergan og Manndalen i Kåfjord kommune. Nåværende E6 på denne strekningen er svært rasfarlig. Tunnelen skal gå tvers gjennom et nes. Når det blir ferdig, blir E6 ikke bare sikker, men også 8 km kortere enn nå.

470 000 kbm skal tas ut fra tunnelen. En del av massen vil bli brukt til å bygge rasvoller i Birtavarre innerst i Kåfjorden, og en del vil bli brukt til å legge om E6 vest for tunnelen. Hensikten med omleggingen er å få vegen lengre vekk fra fjellsiden. I forbindelse med omleggingen skal det mudres 49 000 kbm løsmasser for at vegfyllingen skal ligge stabilt. Mudringen inngår i entreprisen.

 

Ferdig i 2017

Statens vegvesen har prosjektert tunnelen i egenregi. Portalene og brua er prosjektert av Rambøll.

Høsten 2017 skal tunnelen være klar til bruk. Etter den tid vil nåværende E6 bli åpen om sommeren. Om vinteren blir den åpen fram til bebyggelsen på hver side av tunnelen, men vegen rundt neset blir stengt.

De totale omkostningene for prosjektet er beregnet til 1,1 milliard kroner. I dette beløpet inngår arbeid på E6 og tilstøtende veger gjennom Manndalen øst for tunnelen.

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.