Eivind Iden er daglig leder i Presis Vegdrift.
Eivind Iden er daglig leder i Presis Vegdrift. (Foto: Bjørn Olav Amundsen)

Strid om Ringerikskontrakten: Presis Vegdrift har klaget inn Viken fylke til Kofa

Konsernet mener Veidekke skulle vært avvist.

10. august noterte Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) at det var kommet inn en klage fra Presis Vegdrift på Viken fylkeskommune.

Det handler om driftskontrakten for Ringerike, som Viken fylke lyste ut i desember i fjor.

Veidekke Industri hadde med snaue 325 millioner kroner det laveste tilbudet på dette femårige oppdraget. Presis Vegdrift kom på andreplass med 370,8 millioner kroner.

Nå mener Presis Vegdrift at Veidekke burde vært avvist fra konkurransen, siden Veidekke ikke oppfylte kvalifikasjonskravet om gjennomføringsevne.

Som det heter i Kofas sammandrag av den innkomne klagen: «Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om veivedlikehold av fylkesveier på Ringerike. Klager anførte at valgte leverandør ikke oppfyller kvalifikasjonskravet om gjennomføringsevne, og at innklagede følgelig hadde plikt til å avvise selskapet.»

Les også

Forsiden akkurat nå