NYHETER

Stram line over Glomma

Norges første spennbåndbru kan bli bygd i Sarpsborg. En løsning basert på denne brutypen ligger an til å vinne arkitektkonkurransen om utformingen av en gangbru over Glomma. Forutsetningen er at ingen klager på avgjørelsen. 

Dette er «Stram line». Det kan bli Norges første spennbåndbru. (Ill.: Dr. techn. Olav Olsen, ØKAW Arkitekter og Fhecor Ingenieros Consultores SA.)
Dette er «Stram line». Det kan bli Norges første spennbåndbru. (Ill.: Dr. techn. Olav Olsen, ØKAW Arkitekter og Fhecor Ingenieros Consultores SA.)
26. apr. 2012 - 09:10

På en spennbåndbru er det kabler som bærer overbygningen, men i motsetning til en hengebru eller en skråstagbru har en spennbåndbru ingen tårn. Gangbanen ligger direkte på bærekablene.

Løsningen som kan vinne, er lansert av en gruppe som består av Dr. techn. Olav Olsen, ØKAW Arkitekter og det spanske firmaet Fhecor Ingenieros Consultores SA. «Stram line» er navnet på løsningen, men helt stram blir den ikke. Brua blir 125 meter lang. Midten av gangbanen vil ligge 2,5 meter lavere enn landkarene.

Den bærende konstruksjonen består av åtte kabler. Gangbanen består av betongelementer. Fire kabler ligger under elementene, de fire andre er spennkabler som blir trukket gjennom elementene og oppspent når alle er på plass.

Brua får en total bredde på fire meter ved landkarene. Mot midten øker den til fem meter. Netto gangareal blir en meter smalere. Høyden på elementene varierer også fordi konstruktørene ønsker å ha så lav pilhøyde som mulig. Ved landkarene er elementene 40 cm høye. Mot midten øker de gradvis til en høyde på 1,25 meter.

Sarpsborg kommune er byggherre. Bruas oppgave blir å knytte sammen boligområder på Hafslundsøy og Opsund, som ligger like øst for sentrum. Om «Stram line» noen gang blir realisert, avhenger ikke bare av at ingen klager på kommunens avgjørelse. For det kan gjøres vedtak om å bygge brua, skal vinnergruppen detaljprosjektere og lage et kostnadsoverslag. Deretter må kommunestyret gir sin tilslutning. Hvis det skjer, blir byggingen av brua utlyst neste år.

 

Billedtekst:

 

 

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.