Arbeidet med ny E16 sør for Jevnaker er godt i gang. Det trengs støyskjerming etter hvert. Bildet er tatt i slutten av mai 2020.
Arbeidet med ny E16 sør for Jevnaker er godt i gang. Det trengs støyskjerming etter hvert. Bildet er tatt i slutten av mai 2020. (Foto: Bjørn Olav Amundsen)

Støyskjerming langs E16 ved Jevnaker: Seks firmaer vil ha oppdraget

Jobben er beregnet å ta to år.

Det var i begynnelsen av juni at Vegvesenet lyste ut dette oppdraget.

Ved fristens utløp hadde disse seks entreprenørene gitt tilbud:

Entreprenør Tilbudssum i kr. eks. mva.
Bygmester Strand 20.648.834
Asker Entreprenør 21.338.996
RK Montasje 21.921.997
Mesterbygg Ringerike 24.190.340
Cenco 25.488.610
E. Brørby & Sønn 29.660.472

NB: Tilbudene skal som vanlig kontrollregnes og evalueres før noe er avgjort. 

Oppdraget går i korthet ut på å bygge 96 lokale støyskjermer og gjøre 93 fasadetiltak. Hvilke arbeider som må til på hver eiendom vil rimeligvis variere.

Eiendommene ligger i Jevnaker og Ringerike kommuner. Byggetiden er beregnet til to år.

Les også

Forsiden akkurat nå