Sp-representantene Wilfred Nordlund, Siv Mossleth og Ivar Odnes vil ha stortinget med på en redningsplan for fylkesvegene.
Sp-representantene Wilfred Nordlund, Siv Mossleth og Ivar Odnes vil ha stortinget med på en redningsplan for fylkesvegene. (Foto: Jarle Skoglund)

Stortingsforslag om redningspakke for fylkesvegene

-Situasjonen for vedlikeholdet på fylkesvegene er nå så alvorlig at noe må gjøres, mener stortingsrepresentantene som ber regjeringen lage en opptrappingsplan.

Det er gjennom et såkalt representantforslag at fire reperesentanter fra Senterpartiet skal prøve å få flertall for et forslag der Stortinget ber regjeringen om å utarbeide et program for å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegene. Programmet skal skissere en opptrappingsplan for fylkesvegvedikeholdet med forslag om finansieringsmodeller og organisering slik at vedlikeholdet blir bedre og etterslepet blir mindre på fylkesvegnettet.

Ivar Odnes er en av forslagsstillerne sammen med Siv Mossleth, Wilfred Nordlund og Heidi Greni. Han sier til Våre Veger at man godt kan kalle dette en slags redningspakke for fylkesvegene, og at forslaget kommer etter massive tilbakemeldinger fra hele landet om at situasjonen for fylkesvegnettet nå er prekær.

-Et vedlikeholdsetterslep på 67 milliarder kroner setter bokstavelig talt spor mange steder. En fersk analyse fra Oslo Economics viser at at dersom bevilgningene til vedlikehold økes med om lag 1,5 milliarder kroner per år i perioden 2018 - 2029, så vil det gi en samfunnsøkonomisk samfunnsnytte på mellom 8,3 og 11,9 milliarder kroner. Den samme analysen viser at om tiltakene utsettes med fem år, så vil det redusere samfunnsnytten med 2,1 milliader kroner, forteller Ivar Odnes.

Han viser også til at Statens vegvesen i sitt grunnlagsdokument til siste Nasjonal Transportplan også anbefaler et eget program for fornyelse av fylkesvegene, begrunnet med at forfallet er så betydelig at det ikke kan finansieres gjennom dagens ordinære midler.

-Også transportnæringene har jo påpekt behovet for ekstraordinære tiltak overfor vedlikeholdets av fylkesvegene i lang tid, fordi de føler på kroppen hvor dårlige mange av disse vegene er rundt om i landet, påpeker stortingsrepresentanten.

Hvorvidt forslaget som ber regjeringen lage et program for fylkesvegene får flertall i Stortinget, vet forslagsstillerne lite om foreløpig. Men de konstaterer at dette er et spørsmål som alle partier i utgangspunktet ønsker å gjøre noe med.

Behandlingen av representantforslaget er foreløpig ikke satt på Stortingets sakskart, men forslagsstillerene antar at det vil kunne komme til behandling i løpet av april.

Forsiden akkurat nå