Stort vegkryss i Gøteborg til Veidekke

Stort vegkryss i Gøteborg til Veidekke

Veidekke Anläggning har fått i oppdrag å bygge et planskilt vegkryss på Hisingen i Gøteborg . Kontrakten er en totalentreprise verdt 290 millioner svenske kroner.

Prosjektet omfatter, i tillegg til vegkrysset, endringer på veg 155 samt på det tilstøtende lokale vegnettet. En bru med av- og påkjøringstraseer skal bygges over hovedvegen, og rv 155 skal bli bredere og 800 meter seksfeltsveg legges i ny trasé sør for den nåværende traseen. Vegen får også nye holdeplasser og økt tilgjengelighet.

Anleggsområdet grenser til Volvo Cars' fabrikk, noe som medfører høy trafikktetthet med cirka 30 000 passerende kjøretøyer pr. døgn i tillegg til et stort antall pendlere. Planlegging av trafikkflyten blir derfor ekstra viktig i prosjektet.

Byggestart er i mars 2017, og arbeidet med å bygge trafikkplassen er beregnet å ta cirka to og et halvt år.

Forsiden akkurat nå