Med ett løft ble huset fra 1800-tallet flyttet cirka 50 meter lenger oppi bakken. Det gjør at familien Vagnild slipper å rive huset som har vært i familien siden 1928.
Med ett løft ble huset fra 1800-tallet flyttet cirka 50 meter lenger oppi bakken. Det gjør at familien Vagnild slipper å rive huset som har vært i familien siden 1928. (Foto: Irene Sveian, Nye Veier)

Stort løft måtte til for å gi plass for ny E6 i Trøndelag

Det gamle huset til Vagnild-familien i Soknedal sto dessverre i veien for den nye E6-en som skal bygges mellom Ulsberg og Vindåsliene.

Vanligvis ville dette huset blitt revet, med kompensasjon til huseier. Men i forhandlingene med husets eier, Tormod Vagnild, kom ideen: hvorfor flytter vi ikke bare hele huset?

Les også

Stor betydning

Og det er akkurat det som ble gjort forrige uke. En stor kran fra Nordic Crane løftet hele huset og flyttet det cirka 50 meter lenger opp i bakken, forteller Nye Veier på sine nettsider.

– Det betyr mye for oss at vi kunne gjøre det på denne måten. Huset er fra 1800-tallet, og det kom inn i vår familie da mine besteforeldre på morsiden kjøpte det i 1928, sier Tormod Vagnild.


– Vi har stor respekt for at det dreier seg om folks hus og hjem, og vi ønsker alltid å komme frem til gode løsninger sammen med grunneiere. I dette tilfellet klarte vi faktisk å bevare huset til Vagnild ved å flytte det, sier Lars Håvard Verkland, seniorrådgiver grunnerverv i Nye Veier.

Det gamle huset til Vagnild-familien i Soknedal stod dessverre i veien for den nye E6-en som skal bygges mellom Ulsberg og Vindåsliene. Vanligvis ville dette huset blitt revet, med kompensasjon til huseier. Men i forhandlingene med husets eier, Tormod Vagnild, kom ideen: hvorfor flytter vi ikke bare hele huset?

Les også

Hus fra 1800-tallet

Og det er akkurat det som ble gjort forrige uke. En stor kran fra Nordic Crane løftet hele huset og flyttet det cirka 50 meter lenger opp i bakken.

– Det betyr mye for oss at vi kunne gjøre det på denne måten. Huset er fra 1800-tallet, og det kom inn i vår familie da mine besteforeldre på morsiden kjøpte det i 1928, sier Tormod Vagnild.

– Vi har stor respekt for at det dreier seg om folks hus og hjem, og vi ønsker alltid å komme frem til gode løsninger sammen med grunneiere. I dette tilfellet klarte vi faktisk å bevare huset til Vagnild ved å flytte det, sier Lars Håvard Verkland, seniorrådgiver grunnerverv i Nye Veier.

Les også

Bra for miljøet

Å unngå rivning har også en oppside med tanke på miljøet. Nye Veier har fått utarbeidet en rapport som handler om ombruk og flytting av bygg. Å produsere nye byggevarer krever mye energi og ressurser, noe som fører til store CO2-utslipp og andre forurensninger. Dessuten begynner det å bli begrenset med ressurser til byggematerialer.

Siden 2. verdenskrig har vi bygd og revet bygninger som om verden var en utømmelig kilde til nye materialer. Nå viser det seg at disse ressursene er i ferd med å bli kraftig begrenset, står det i rapporten.

Les også

Forsiden akkurat nå