Den nye vegtraseen fra Leksvik grense til Olsøy er rydda for skog og klargjort for anleggsarbeid. (Begge foto: Ørjan Edvardsen, Statens vegvesen)
Den nye vegtraseen fra Leksvik grense til Olsøy er rydda for skog og klargjort for anleggsarbeid. (Begge foto: Ørjan Edvardsen, Statens vegvesen)

Storjobb i Rissa ut på anbud

Statens vegvesen har lyst ut jobben med bygging av ny veg på den tre km lange strekningen fra kommunegrensa Rissa/Leksvik til Olsøy og ca. en km veg ved Olsøysvingen. Anbudsfist er 5. juni.

Leksvik grense-Olsøy er delparsell 2 på strekningen Keiserås-Olsøy . Den tre km lange nye vegen går hovedsakelig i jomfruelig og til dels kupert og bratt terreng. To bruer, Skaudalbrua (90 m) og Olsøybrua (39 m) inngår også i entreprisen. Anleggsarbeidet på delparsell 1 fra Keiserås til Rissa grense startet opp i mai i fjor og pågår fortsatt.

Prosjektet innebærer å heve standarden på dagens fv. 82/155 slik at denne traseen blir den nye hovedforbindelsen mellom Trondheim og de ytre og nordre delene av Fosen, dvs. mot Åfjord, Bjugn og Ørlandet. Når prosjektet er fullført, får vegen navnet fv. 715.

I utlysninga inngår også Olsøysvingen, som er en skarp venstrekurve et stykke etter toppen av Olsøybakken. Tiltaket omfatter omlegging og utretting av kurven. Dette er det første delprosjektet med anleggsarbeid på strekningen mellom Olsøy og Årnes i Åfjord .

Byggetid for prosjektet er ca. to år med antatt ferdigstillelse sommeren 2016.

 

Forsiden akkurat nå