Kontrakten til Winsnes Maskin og Transport omfatter blant annet skifting av stikkrenner og utbedring av grøfter i jord og fjell.
Kontrakten til Winsnes Maskin og Transport omfatter blant annet skifting av stikkrenner og utbedring av grøfter i jord og fjell. (Foto: Winsnes Maskin og Transport)

Winsnes Maskin og Transport

Støren-entreprenør sikret seg samlekontrakt med fylkeskommunen

Trøndelag fylkeskommune har signert en kontrakt med Winsnes Maskin og Transport for trafikksikkerhets- og vedlikeholdstiltak på fylkesveiene i Trøndelag.

Kontrakten pålydende 23, 8 millioner kroner gjelder fram til 1. juni 2024.

Dette er noen av tiltakene omfattes av kontrakten: 

Byggeleder Trøndelag fylkeskommune Lars Wiseth Ness og prosjektleder Winsnes Maskin og Transport AS, Kari Anne Endal, signerer kotrakten. Foto: Trøndelag fylkeskommune
  • Veiforsterkning
  • Breddeutvidelse og utvidelse av veiskulder 
  • Asfaltering 
  • Støttemurer 
  • Stikkrenneskift 
  • Veigrøft i jord og fjell
  • Drenering og lukket avløp 
  • Utbedring og bygging av nye busslommer inkludert leskur, skilt og belysning 
  • Opphøyde gangfelt/fartsdempere inkludert merking og skilt 
  • Siktrydding
Les også

Forsiden akkurat nå