Store mengder jord, stein og skog har rasa ut på fv 6010 Langevegen i Møre og Romsdal
Store mengder jord, stein og skog har rasa ut på fv 6010 Langevegen i Møre og Romsdal (Foto: Brynjulv Eide/Møre og Romsdal fylkeskommune)

Store skadar på fylkesveg 6010 i Vistdalen – vil ta tid å rydde

Fv. 6010 Langevegen har fått omfattande skadar av jordraset som gikk i Vistdalen sist søndag. Det vil ta tid å gjere vegen køyrbar igjen.

Fv. 6010 Langevegen og fv. 660 mellom Åfarnes og Eidsvåg vart stengt søndag kveld på grunn av ras og fare for ytterlegare ras i området. Fv. 660 er opna igjen, men Langevegen har fått store skadar av raset, skriv Møre og Romsdal fylkeskommune på sine heimesider.

Les også

Brynjulv Eide, teamleiar for vegdrift i Møre og Romsdal fylkeskommune, fortel at oppryddingsarbeidet for delar av vegen vil bli krevjande:

 – Det er store øydeleggingar på Langevegen. Det har rasa ut store mengder jord, stein og skog i vegbana fleire stader. I tillegg til mykje skadar på sjølve vegbana og infrastruktur, ligg det ei bygning tvers over vegen.

Startar opprydning

Det er usikkert kor lang tid det vil ta å få vegen trygg og køyrbar igjen, men det er tale om fleire dagar.

– Fylkeskommunen vil starte arbeidet med opprydding og reparasjon av Langevegen så snart som mogleg, men det vil ta tid å få vegforbindelse til husa på den strekninga som er hardast råka av ras, opplyser Eide.

Les også

Forsiden akkurat nå