Entreprenørene er svært uenige om hvor mye de skal ha for å oppgradere Umskartunnelen. Det laveste anbudet er gitt av Øyjord & Aanes fra Mo i Rana. (Foto: Google)
Entreprenørene er svært uenige om hvor mye de skal ha for å oppgradere Umskartunnelen. Det laveste anbudet er gitt av Øyjord & Aanes fra Mo i Rana. (Foto: Google)

Stor sprik i Umskartunnelen

Det er stor sprik mellom anbudene på oppgradering av Umskartunnelen i Nordland. Det laveste av fire anbud er på 57,829 millioner kroner. Det er gitt av Øyjord & Aanes fra Mo i Rana. Det høyeste er på 97,761 mill.

Anbudskonkurransen er dominert av lokale firmaer. Nest lavest ligger et arbeidsfellesskap mellom Hans Johnny Høgås fra Mo i Rana og M3 Anlegg fra Bodø. De vil ha 67,024 mill. for jobben.

Nr. tre er Ospas fra Mo i Rana med 81,119 mill. Det høyeste anbudet er gitt av det svenske firmaet Svevia.

Umskartunnelen inngår i E 12. Den ligger like ved grensen mot Sverige. Den ble åpnet så sent som i 2006, men allerede den første vinteren etter åpningen meldte problemene seg. I stedet for en slett asfaltflate inne i fjellet, møtte man telehiv og issvuller. Årsaken er at dreneringen ikke holder mål. Drensrørene ligger for høyt og er dårlig isolert.

Nå skal asfalten freses opp, alle masser og alle elektriske kabler i kjørebanen skal fjernes, og det skal sprenges ny drensgrøft med en dybde på 1,8 meter. Deretter blir det etablert ny drenering, kablene blir lagt tilbake, og det blir bygd ny kjørebane med frostsikre masser.

I anleggstiden blir tunnelen stengt og trafikken på E 12 ledet over på den gamle vegen som ble brukt før tunnel ble åpnet.

Tunnelen skal være kjørbar innen utgangen av oktober i år.

 

 

Forsiden akkurat nå